W uznaniu proekologicznych aktywności Providenta, start-up społeczny Dotlenieni.org uhonorował firmę nagrodą Global Green Business. Otrzymują ją firmy, które zasadziły w ubiegłym roku minimum 1 tys. drzew. Provident przekroczył ten wymóg 40-krotnie – w 2021 r. podczas akcji ekologiczno-edukacyjnej posadzono 40 tys. drzew na terenie Nadleśnictwa Wipsowo.

Współpraca z Dotlenieni.org to kolejna z proekologicznych aktywności Providenta. Podczas akcji edukacyjno-ekologicznej sadzenia drzew zorganizowanej w 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Wipsowo Provident zaangażował do akcji również miejscową społeczność, w tym młodzież szkolną.

Dotlenieni.org uhonorowali akcję Providenta nagrodą Global Green Business, przyznawaną firmom, które zasadziły co najmniej 1 tys. drzew. w 2021 r. Provident przekroczył ten limit 40-krotnie, bowiem podczas akcji posadzono ponad 40 tys. drzew. Las, który powstanie z zasadzonych drzew będzie produkować tlen, oczyszczać powietrze ze spalin, a także wzbogacać bioróżnorodność miejscowych ekosystemów.

Global Green Business to nowa inicjatywa Dotlenionych. Jest to nagroda przyznawana firmom – zarówno działającym w Polsce, jak i poza granicami kraju – które w poprzednim roku zasadziły minimum 1 tys. drzew. Chcemy poprzez tę nagrodę łączyć ludzi, którzy działają na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego. Celem jest również stworzenie grupy instytucji, dla których ekologia jest ważna. Każda firma, która otrzyma nagrodę Global Green Business, zostanie zaproszona na nasze coroczne spotkanie „Networking na rzecz planety”, dostanie również możliwość zaprezentowania się w „Zielonym Raporcie” – podsumowuje Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org.

Nagroda Global Green Business jest nie tylko wyróżnieniem. Docelowo będzie ona próbą stworzenia awangardy firm, które strategicznie i długofalowo podchodzą do działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego.

Nagroda Global Green Business, którą otrzymaliśmy od Dotlenieni.org to dla nas wyjątkowe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że zaangażowanie naszych pracowników i ich dbałość o naturę i planetę znajduje uznanie organizacji ekologicznych. To dowodzi, że działania Providenta mają realny, prośrodowiskowy wymiar – podkreśla Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Provident Polska. – Akcja sadzenia drzew w naturalny sposób wpisała się w zeszłoroczną odsłonę naszego programu wolontariackiego Tak! Pomagam, który był poświęcony ekologii – dodaje.