Provident Polska po raz kolejny został wyróżniony Listkiem CSR, prestiżową nagrodą tygodnika POLITYKA, przyznawaną firmom najbardziej zaangażowanym społecznie. W tym roku ze względu na wojnę toczącą się w Ukrainie, twórcy postanowili szczególny nacisk położyć na zaangażowanie firm na rzecz Ukrainy. Ocenie poddano także działania przedsiębiorstw z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ESG.

W tym roku Listki CSR przyznano po raz jedenasty. Lider rynku pożyczkowego Provident Polska laureatem nagrody został już po raz ósmy. W tegorocznej odsłonie działania firmy zostały wyróżnione Srebrnym Listkiem, którym nagradzane są przedsiębiorstwa deklarujące w swojej codziennej działalności operacyjnej uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000 oraz korzystające z najlepszych lokalnych i globalnych praktyk. Laureaci Srebrnego Listka informują o wynikach swoich działań w raportach niefinansowych.

Tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny docenił nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ESG. Nagroda jest dla nas nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale także potwierdzeniem, że nasze doświadczenie i strategia sustainability pozwalają nam odpowiadać na potrzeby zarówno naszych pracowników, społeczności lokalnych jak i innych interesariuszy. – podkreśla Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Dyrektor ds. Corporate Affairs i Członek Zarządu Provident Polska. – W tym  szczególnym dla Providenta roku, związanym z 25-leciem działalności w Polsce, rozpoczęliśmy wyjątkowy projekt, w którego realizacji niezwykle ważne okazało się doświadczenie w prowadzeniu wolontariatu pracowniczego. „Dom Matki” jest miejscem, w którym mamy z dziećmi, w tym te pochodzące z Ukrainy, mogą nie tylko znaleźć bezpieczne schronienie, ale również otrzymać pomoc psychologiczną oraz zawodową – dodaje Patrycja Rogowska-Tomaszycka.

Provident Polska jest jedyną na rynku firmą pożyczkową, która przygotowuje regularnie raport CSR. W ciągu ostatniego roku firma kontynuowała swoje wcześniejsze inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju takie jak współpraca z Fundacją Zaczytani.org, program wolontariacki „Tak! Pomagam”, w ramach którego wolontariuszom przysługuje w roku jeden dodatkowy, płatny dzień wolnego na realizację projektów społecznych czy charytatywny bieg Provident RUN. Jednocześnie Provident zainicjował nowe projekty, jak „Dom Matki” czy współpraca ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, która zaowocowała posadzeniem lasu na Warmii.