Provident Polska, na 25-lecie swojej działalności w naszym kraju, startuje długofalowym wsparciem dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. “Dom Matki” będzie pomagać samotnym mamom radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zawodowymi. Ośrodek, prowadzony przy współpracy z organizacją pozarządową, będzie wspierany finansowo przez Provident Polska i podmioty współpracujące, a także organizacyjnie poprzez wolontariat pracowniczy.

Provident obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności w Polsce – również na płaszczyźnie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wieloletnia aktywność wolontariatu pracowniczego, jak również inicjatywy ukierunkowane na wszechstronne wsparcie kobiet na rynku pracy zainspirowały firmę do stworzenia “Domu Matki”. To długofalowy projekt kompleksowo wspierający kobiety w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek ten będzie miejscem, w którym mamy z dziećmi będą mogły nie tylko znaleźć bezpieczne schronienie, ale również otrzymać pomoc psychologiczną oraz zawodową.

Utworzenie “Domu Matki” to kolejna inicjatywa Providenta ukierunkowana na wszechstronne wsparcie kobiet, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i życiowej. W firmie powstał program SIŁA KOBIET PROVIDENTA – kampania, która pomogła poznać motywacje i aspiracje kobiet zatrudnionych w Providencie. Jednocześnie, podczas pandemii, uruchomiono Rodzicielską Grupę Mocy jako wsparcie szkoleniowe dla rodzin z dziećmi. Dlatego nasz ośrodek jest naturalną kontynuacją naszego zaangażowania na rzecz kobiet – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui, Prezes Zarządu Provident Polska. Skuteczna pomoc musi być systematyczna i długofalowa, dlatego chcemy poprzez “Dom Matki” nadać naszej aktywności społecznej i wolontariackiej nowy, kompleksowy wymiar – dodaje.

„Dom Matki” udostępni mieszkankom ośrodka profesjonalne wsparcie psychologiczne i edukacyjne. Jednocześnie mamy będą miały do dyspozycji pokoje pozwalające wszechstronne formy spędzania czasu z dziećmi. Dom o powierzchni 400 m2 ma cztery kondygnacje. Łącznie będzie składać się z 10 sypialni, salonu z jadalnią, pokojem cichej pracy oraz 5 łazienek. Ośrodek będzie również wyposażony w punkt recepcyjny oraz świetlicę.

Od lat angażujemy się w inicjatywy wolontariackie. Tylko w ubiegłym roku, w ramach naszego programu “Tak! Pomagam”, firmowi wolontariusze przepracowali 1350 godzin na rzecz 780 tys. beneficjentów. Współpracujemy także z Fundacją Zaczytani.org, z którą otwieramy biblioteki dla pacjentów oddziałów pediatrycznych. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nasi pracownicy i doradcy klienta zaangażowali się w wiele akcji pomocowych – mówi Agnieszka Krajnik, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej w Provident Polska. – Prace remontowe przy „Domu Matki” zajęły 3 tygodnie i wzięło w nich udział 70 wolontariuszy. Łącznie poświęcili ponad 400 godzin na prace remontowe – dodaje.

Ośrodek powstanie na Białołęce, najprężniej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. Wybór dzielnicy jest podyktowany jej dynamiczną rozbudową – wciąż powiększającą się liczbą mieszkańców, powstawaniem nowych osiedli, szkół i przedszkoli. Samorząd Dzielnicy Białołęka aktywnie włącza się również do współpracy przy projekcie pomocowym – już teraz zapowiedziana została pomoc w szukaniu miejsc w szkołach i przedszkolach dla przyszłych podopiecznych oraz wsparcie w sprawach urzędowych.

Miejsca dla samotnych mam z dziećmi i program pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej to cenna inicjatywa. Zwłaszcza, że ośrodek jest finansowany w pełni z prywatnych środków – mówi Grzegorz Kuca, burmistrz warszawskiej Białołęki. – To będzie ważne uzupełnienie pomocy, której od lat udziela warszawski samorząd, m.in. w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży “Etezja” przy ul. Chlubnej na Białołęce.

„Dom Matki” docelowo będzie gościć 40, a w razie potrzeby nawet 63 osób oraz będzie stale wspierany finansowo przez Provident Polska i podmioty współpracujące, a także organizacyjnie poprzez wolontariat pracowniczy.