W imieniu firmy doradczo-szkoleniowej PROFES zapraszamy do licytacji jednodniowego szkolenia online o tematyce menedżerskiej lub sprzedażowej dla 8 osób. Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przedmiotem aukcji jest biznesowe szkolenie online o tematyce menedżerskiej lub sprzedażowej. Licytacja dostępna jest w serwisie Allegro: https://allegro.pl/oferta/profes-szkolenie-online-menedzerskie-lub-sprzedaz-13142941562

Cały dochód z  aukcji PROFES zostanie przekazany na cele 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym toku fundacja gra pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”, zbierając środki na zakup sprzętów pozwalających na szybszą diagnostykę zakażeń, niezbędną do wdrożenia skutecznego leczenia.

W ramach szkolenia firma PROFES zapewnia:

  • wsparcie Konsultanta Zarządzającego PROFES – przeprowadzenie badania potrzeb i pomoc w doborze tematu szkolenia, który najlepiej odpowie na potrzeby pracowników
  • Dzień Konsultanta w formie spotkania online lub rozmowy telefonicznej Trenera PROFES z przedstawicielami Twojej firmy (wybranymi uczestnikami szkolenia, ich przełożonymi, działem HR), w ramach którego zapoznamy się ze specyfiką funkcjonowania organizacji, poznamy potrzeby uczestników, zdefiniujemy obszar wymagający przeprowadzenia szkolenia i doprecyzujemy oczekiwania
  • przygotowanie treści szkolenia i ćwiczeń dopasowanych do potrzeb i specyfiki Twojej firmy
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników
  • przeprowadzenie szkolenia z wykorzystaniem programu MS Teams lub Zoom
  • przygotowanie raportu ze szkolenia, zawierającego ocenę szkolenia dokonaną przez uczestników oraz wnioski z obserwacji przeprowadzonych przez Trenera na temat grupy
  • opracowanie przez Trenera dalszych rekomendacji rozwojowych dla grupy
  • wystawienie certyfikatów online dla uczestników szkolenia

Aukcja charytatywna PROFES trwa do czwartku 26 stycznia 2023 r., do godziny 10:47.

Author