Prawnicy z Praktyki Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego warszawskiego biura kancelarii Dentons z sukcesem reprezentowali Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w licznych sprawach dotyczących opodatkowania akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) samochodów osobowych. Oba sądy w sprawach dotyczących różnych okresów, choć w zbliżonych stanach faktycznych, zgodziły się z argumentacją Dentons, zgodnie z którą podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Nasz klient, Porsche Inter Auto Polska, regularnie dokonuje WNT samochodów osobowych, od których płaci w Polsce należną akcyzę. Jednocześnie, w przypadku spełnienia w ciągu roku określonych celów sprzedażowych, otrzymuje rabat na nabyte samochody, co skutkuje wystawieniem faktur korygujących ich pierwotną cenę sprzedaży in minus. Spór z organem podatkowym, w którym Dentons reprezentował klienta, dotyczył ustalenia, czy otrzymany rabat potransakcyjny powinien mieć wpływ na podstawę opodatkowania akcyzą WNT samochodów osobowych.

Organy podatkowe od lat utrzymywały jednolitą, negatywną dla podatników linię orzeczniczą, zgodnie z którą podatnik nie może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i odzyskać nadpłaconej akcyzy, nawet w przypadku, gdy nabywcy został udzielony rabat posprzedażowy, w wyniku którego zmieniła się cena sprzedaży. Taką wykładnię akceptowały sądy administracyjne, które od 2015 roku jednogłośnie podtrzymywały decyzje organów podatkowych. Prawnicy z Praktyki Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons nie zgadzali się z powyższym podejściem i wykładnią prezentowaną w orzecznictwie, dlatego w imieniu klienta opracowali i przedstawili przed sądem argumentację, zgodnie z którą zarówno same przepisy ustawy o podatku akcyzowym, a także zasady ogólne prawa podatkowego nakazują przyznać podatnikowi prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania akcyzą WNT samochodów osobowych.

W swojej argumentacji prawnicy Dentons powoływali się na fakt, iż podstawą opodatkowania jest „kwota jaką podatnik obowiązany jest zapłacić”, a więc cena samochodu osobowego, na jaką strony ostatecznie się umówiły.

„Jeśli cena obejmuje rabaty uzależnione od spełnienia określonych przez strony warunków, to mają one wpływ na podstawę opodatkowania, nawet gdy do ziszczenia się warunków i zrealizowania rabatów doszło po momencie powstania obowiązku podatkowego”, powiedziała Aleksandra Rutkowska, counsel kierująca Praktyką Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego. „Mimo że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają szczególnej regulacji w tym zakresie, to jej brak w tej ustawie nie daje podstaw do odmowy podatnikowi prawa do korekty podstawy opodatkowania”.

12 maja 2022 roku, w przełomowych wyrokach w 20 sprawach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z argumentacją Dentons, a tym samym przyznał rację naszemu klientowi i potwierdził możliwość skorygowania podstawy opodatkowania akcyzą WNT samochodów osobowych. Wyroki nie są prawomocne. Następnie, 12 stycznia 2023 roku prawnicy Dentons reprezentowali klienta w 8 sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2018 roku, dotyczące wcześniejszych okresów oraz decyzje organów podatkowych obu instancji, a tym samym potwierdził zmianę linii orzeczniczej na korzyść podatnika.

Prowadzone przez warszawskie biuro Dentons sprawy dotyczyły WNT samochodów osobowych, jednak przedstawiona przez Praktykę Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego argumentacja znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego jest import samochodu osobowego albo pierwsza sprzedaż samochodu osobowego na terytorium kraju. Zatem rozstrzygnięcia te będą miały znaczenie dla całej branży automotive.

Klienta we wszystkich sprawach zarówno przed WSA w Warszawie, jak i NSA reprezentowali prawnicy z Praktyki Postępowań Podatkowych w Zespole Prawa Podatkowego: Aleksandra Rutkowska (counsel) oraz Aleksander Brzozowski (senior associate).

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com