Doniesienia medialne, stawiające pod znakiem zapytania pozytywny wpływ offsetowania emisji gazów cieplarnianych przez firmy po raz kolejny rozbudziły dyskusję o tym, czy jest to adekwatne narzędzie polityki klimatycznej. Dla długofalowego sukcesu offsetowania konieczne staje się zwiększenie zaufania do rynku. Będzie to możliwe dzięki transparentności podejmowanych działań i funkcjonujących na nim podmiotów.

Kompensujące emisje offsety to coraz bardziej rozpowszechnione narzędzie polityki klimatycznej. Wyzwania w ich wdrażaniu mają dwojaki charakter, związany z ich miejscem w polityce klimatycznej przedsiębiorstw oraz z wiarygodnością oferowanych firmom rozwiązań i ich skutków dla środowiska oraz społeczności lokalnych.

 Offsety stanowią element działań na rzecz neutralności klimatycznej, ale nie mogą być wykorzystywane jako wytłumaczenie braku działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania kompensacyjne mają za zadanie zapełnić lukę między możliwą do osiągnięcia redukcją emisji, a stanem neutralności klimatycznej, osiągniętym dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, na przykład poprzez odbudowę ekosystemów – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Unikanie błędów

Doniesienia o wyzwaniach, związanych z mierzeniem realnego wpływu oferowanych offsetów, są uważnie obserwowane nie tylko przez ruchy klimatyczne, ale również interesariuszy firm – konsumentów czy udziałowców.

Wiarygodność realizowanych działań redukcyjnych to jeden element procesu. Kolejnym jest sprawdzenie, czy w portfolio wykupywanych jednostek offsetowych mamy do czynienia z działaniami, charakteryzującymi się nie tylko efektywnością kosztową, ale również realnym charakterem podejmowanych działań, możliwością zmierzenia oraz weryfikacji osiąganych przez nie rezultatów.

Dla długofalowego sukcesu offsetowania konieczne staje się zwiększenie zaufania do rynku. Jego budowanie możliwe będzie dzięki transparentności podejmowanych działań i funkcjonujących na nim podmiotów. Tak, jak w każdym obszarze, w którym może dochodzić do nadużyć na dużą skalę kluczowe jest, by przed zakupem jednostek zweryfikować (samodzielnie lub z pomocą konsultanta), czy te jednostki w ogóle istnieją, czy wykazują efekt dodatkowości lub czy nie są nam sprzedawane po raz kolejny – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Offsetowanie może służyć nie tylko środowisku, ale również ochronie bioróżnorodności

Zainteresowanie offsetami napędzają kolejne, ogłaszane przez firmy deklaracje neutralności klimatycznej. Stanowią odpowiedź na konsensus naukowy, zawarty w raportach Międzyrządowego Panelu ds. Klimatu (IPCC), nawołującego do jego osiągnięcia na poziomie globalnym do roku 2050. Stanowią element przygotowania do realizowanych i oczekiwanych zmian legislacyjnych, na przykład będących elementami Europejskiego Zielonego Ładu.

Realizowane w przemyślany sposób offsetowanie nieść może ze sobą również inne, pozaklimatyczne korzyści środowiskowe. Najbardziej zauważalne może być pozytywne oddziaływanie na ochronę bioróżnorodności, uznawanej za pole kolejnego, obok klimatycznego, kryzysu środowiskowego. Oczekiwania regulatorów i opinii publicznej w tym zakresie rosną, zatem wybór wysokiej jakości projektu ochrony i odbudowy ekosystemów pozwala z wyprzedzeniem odpowiedzieć na oczekiwania regulatorów czy rynku i może stanowić element szerszej polityki ESG firmy – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Author

  • KPMG

    KPMG w Polsce od ponad 30 lat świadczy kompleksowe usługi doradczo-audytorskie, wspierając przedsiębiorstwa i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Poprawa wyników biznesowych, tworzenie nowych szans poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem i obszarem compliance, a także tworzenie strategii i zwiększanie wartości stanowią podstawę naszych działań dla wiodących organizacji na rynku. Bazujemy na zaawansowanych technologiach i pomagamy firmom na każdym etapie ich cyfrowej transformacji. Rozwiązując najbardziej złożone problemy biznesowe napędzamy pozytywne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zmiany – u naszych Klientów, pracowników, jak i w całym społeczeństwie.KPMG w Polsce w 7 biurach zatrudnia ponad 2100 wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i interdyscyplinarne doświadczenie stanowią realną wartość dla naszych Klientów.