Wytwórców energii odnawialnej czekają ważne zmiany legislacyjne – niedawno do Sejmu skierowane zostały dwa kluczowe projekty modyfikujące otoczenie prawne odnawialnych źródeł energii w Polsce.

W pierwszej kolejności wskazać należy na projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99), który po raz pierwszy wprowadza szczególne regulacje dotyczące umów PPA w Polsce. Nowelizacja zakłada również istotne zmiany w zakresie funkcjonowania klastrów energii.

Poza tym projekt UC99 uwzględnia przepisy, które odblokowują możliwości produkcji biometanu w Polsce. Celem ustawodawcy jest uruchomienie rynku biometanu oraz stworzenie warunków do tego, aby biometan mógł być wprowadzany do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego.

Korzystnej zmianie mają ulec warunki regulacyjne dotyczące działalności w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego. W tym zakresie obserwujemy kompleksową zmianę, która uwzględnia również poprawę warunków inwestycyjnych, zgodnie z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Ważne zmiany przynosi także projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74). Znajdują się w nim przepisy liberalizujące regulacje dotyczące budowy linii bezpośrednich. Ich wejście w życie stanowić może ważny impuls inwestycyjny w sektorze polskiej fotowoltaiki, pozwalając na budowę nowych jednostek wytwórczych niezależnie od ograniczeń mocy przyłączeniowej w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Dobrym pomysłem ustawodawcy, który uwzględniono w projekcie UC74 jest także wprowadzenie umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej (tzw. taryf dynamicznych), które mają umożliwić zakup energii w sposób elastyczny, gdy cena rynkowa energii jest niższa. Taryfy dynamiczne mogą przysłużyć się sektorowi energetyki odnawialnej, zapewniając większą konsumpcję energii w momentach, gdy dochodzi do jej nadwyżki w sieci.

Proces legislacyjny dotyczący powyższych projektów jest na bieżąco monitorowany przez naszych ekspertów. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.