Michał Bernat i Stanisław Sołtysik zostali partnerami w warszawskim biurze Dentons. Promocje na stanowisko counsel otrzymali Karolina Cotronei, Grzegorz Kukowka, Natalia Ławniczak-Kozioł i Joanna Świostek.

Awanse partnerskie

Dr Michał Bernat od ponad 20 lat specjalizuje się w prawie podatkowym, pomocy publicznej, prawie unijnym i prawie administracyjnym, kompleksowo wspierając inwestorów prywatnych i publicznych w projektach o łącznej wartości kilku miliardów euro. Jego doświadczenie obejmuje projekty dla branży motoryzacyjnej i chemicznej, sektorów usług finansowych, IT, mediów i telekomunikacji oraz nieruchomości, logistyki, transportu, bezpieczeństwa i energetyki.

Doradza przedsiębiorcom, także w kontekście transformacji cyfrowej i energetycznej, w zakresie zachęt publicznych na inwestycje i innowacje, w tym w formie zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji oraz ulg na działalność B+R. Z sukcesami reprezentuje klientów przed unijnymi i krajowymi organami oraz sądami, w tym przed Komisją Europejską, w sporach dotyczących opodatkowania i pomocy publicznej. Wspiera także klientów w budowaniu międzynarodowych łańcuchów dostaw oraz w projektach dotyczących infrastruktury publicznej i usług.

Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, doświadczenie zdobywał między innymi w Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości UE oraz w brukselskim biurze kancelarii prawniczej.

Dr Stanisław Sołtysik reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w złożonych postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych, nierzadko mających charakter transgraniczny. Koncentruje się na doradztwie na rzecz instytucji finansowych w sprawach spornych, w tym dotyczących ich potencjalnej odpowiedzialności wobec klientów, np. w związku z wypowiedzeniem umów kredytowych, zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi lub pełnieniem funkcji depozytariusza, a także w sporach z konsumentami. Reprezentuje również klientów z innych branż, w tym nieruchomościowej oraz FMCG.

Specjalizuje się także w sprawach z zakresu restrukturyzacji sądowej i pozasądowej oraz występuje po stronie wierzycieli w złożonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza w sprawach windykacyjnych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Jest autorem publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz prawa upadłościowego.

Awanse na stanowisko counsel

Stanowisko counsel w warszawskim biurze Dentons objęli:

  • Karolina Cotronei, Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii,
  • Grzegorz Kukowka, Zespół Prawa Podatkowego,
  • Natalia Ławniczak-Kozioł, Zespół Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć,
  • Joanna Świostek, Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych.

„W imieniu całego zespołu kancelarii serdecznie gratuluję nowym partnerom i counselom. Promocje są nie tylko wyrazem uznania dla ich osiągnięć zawodowych, w tym kompetencji i zaangażowania w pracę dla klientów, ale także przywiązania do wartości, którymi kierujemy się w Dentons”, skomentowała Anna Pukszto, partner współzarządzająca warszawskim biurem kancelarii.

„To krok milowy w karierze wszystkich awansowanych osób, a dla całej kancelarii powód do dumy. Cieszę się, że mogę brać aktywny udział w kształtowaniu kolejnej grupy liderów naszej firmy i życzę wszystkim promowanym osobom dalszych sukcesów”, dodał Bartłomiej Kordeczka, partner współzarządzający kancelarią Dentons w Polsce.

W ramach tegorocznej rundy promocji w europejskich biurach Dentons awanse partnerskie uzyskało 10 osób, a 34 awansowało na stanowiska counsel, managing counsel lub senior counsel.

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com