W tym roku planujemy skromne urlopy – wynika z najnowszych wyników Barometru Providenta. Prawie co trzeci respondent deklaruje, że jego najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa nie dłużej niż tydzień. W rankingu wakacyjnych destynacji po raz kolejny wygrywa Bałtyk.

W ubiegłorocznej wakacyjnej edycji Barometru Providenta, niemal połowa badanych zadeklarowała, że ustalając szczegóły wakacyjnego wyjazdu, brała pod uwagę pandemiczne realia. Choć w tym roku możemy powoli myśleć o powrocie do urlopowej normalności, Polacy dość sceptycznie podchodzą do planowania letnich wojaży.  Aż 17,3 proc. nie wie jeszcze na ile dni zamierza wyjechać, a aż o 10 pp. więcej nie wybrało miejsca odpoczynku.

Urlopowe plany zrealizujemy w 7 dni

Niemal 1/3, bo aż 31,7 proc Polaków przepytanych w ramach Barometru Providenta, deklaruje, że ich najdłuższy planowany urlopowy wyjazd w tym roku potrwa do 7 dni. Krótki wypad szczególnie popularny jest wśród respondentów w wieku 35-44 lata (wskazało tak 41,9 proc. badanych z tej grupy) oraz wśród najmłodszych poniżej 25 roku życia (37,3 proc.). Znacznie częściej na maksymalnie tygodniowe wyjazdy decydują się kobiety – zadeklarowało tak niemal 36 proc. z nich. Wśród mężczyzn ten odsetek był niższy o prawie 9 pp.

Co piaty badany (21,3 proc.) decyduje się na wakacyjną podróż trwającą 7-14 dni, a 6,1 proc. deklaruje, że ich najdłuższy wyjazd tego lata potrwa dłużej niż 2 tygodnie. Co ciekawe dłuższe wojaże są domeną seniorów wśród respondentów badania– wskazało tak 8,1 proc. ankietowanych, którzy przekroczyli 55 rok życia.

Choć w tym roku pytania o wakacyjne plany zadaliśmy później niż zwykle, to nie brakowało respondentów, którzy wciąż nie wiedzą na jaki wyjazd zdecydują się tego lata i czy w ogóle – podkreśla Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska. – Wielu z nas w tym roku całkowicie rezygnuje ze spędzania urlopu poza domem, głównie z powodu napiętej sytuacji finansowej – dodaje Karolina Łuczak.

Aż 2 na 3 respondentów, którzy w tym roku nie planują żadnych podróży, przyznaje, że to właśnie brak funduszy jest głównym powodem rezygnacji z urlopu. Nieco ponad 20 proc. deklaruje, że najlepiej odpoczywa w domu – co ciekawe najczęściej takiej odpowiedzi udzielali ankietowani w wieku 25-34 lat. Co czwarty badany z tej grupy, twierdzi, ze nie odczuwa potrzeby wyjazdu. 8,7 proc. Polaków wskazało, że nie może pozwolić sobie na wojaże ze względu na obowiązki rodzinne. Trochę mniej badanych (8.3 proc.) wskazało, że brak im towarzysza podróży, a nie chcą wyjeżdżać samotnie. Ta odpowiedź najistotniejsza okazała się dla najmłodszej grupy, gdzie wskazało ją 17,7 proc. Ważnym czynnikiem, który ogranicza respondentów z generacji Zet jest także brak możliwości wzięcia urlopu (14,7 proc. wśród najmłodszych vs 6,2 proc. wśród ogółu badanych).

Najlepiej odpoczywamy nad morzem

Po raz kolejny ulubioną, a na pewno najpopularniejszą, destynacją wakacyjnych podróży Polaków jest polskie morze. W tym roku na cel najdłuższego letniego wyjazdu wybierze je co czwarty badany. Warto zauważyć, ze choć Bałtyk dalej dzierży palmę pierwszeństwa, to przed pandemią był on jeszcze chętniej wybierany przez Polaków – wtedy wskazywało go aż 37 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazły się wakacje za granicą, które w tegorocznych planach ma 18,1 proc. respondentów. Przed pandemią urlop poza Polską wybierało 32 proc. ankietowanych. Zagraniczny kierunek dominuje wśród najmłodszych – wskazało go 27,6 proc badanych poniżej 25 lat. Jest to jedyna grupa wiekowa, w której pierwszego miejsca nie zajął Bałtyk.

Polskie góry wybiera niemal 13 proc. respondentów. Urlop na łonie natury na wsi to plan 6,4 proc. ankietowanych, a Mazury – 5,5 proc. Najpopularniejszym wakacyjnym środkiem transportu Polaków w tym roku jest samochód. Wybór tego pojazdu deklaruje 52,6 proc. badanych.

29,7 proc. Polaków wybiera transport zbiorowy – pociąg, samolot, autobus.

Jak długo oszczędzamy na kilka dni urlopu?

Średnia kwota, jaką Polacy przeznaczą na wyjazd w tym roku wynosi 2726 zł. To o 600  zł więcej, od sumy deklarowanej podczas ubiegłorocznej edycji badania, przeprowadzanej w pandemii. Przed pandemią Polacy deklarowali rekordowe niemal 3400 zł. W tym roku najwięcej, bo średnio 3152 zł, planują wydać osoby w wieku 45-54 lat. Co istotne, 17 proc. badanych nie chce wydać na wakacje więcej niż 1000 zł. Wakacje do tysiąca złotych najczęściej planują kobiety i najmłodsi respondenci. Taki sam odsetek badanych przeznaczy na wyjazd 1001-2000 zł.

Wakacje planujemy sfinansować przede wszystkim z oszczędności – zadeklarowało tak niemal 44 proc. badanych.  – podkreśla Karolina Łuczak.- Zebranie potrzebnej kwoty to dla nas spore wyzwanie. 31,6 proc. Polaków odłożenie pieniędzy na wakacje zajęło poniżej sześciu miesięcy. Podobny odsetek badanych potrzebny budżet gromadził 7-12 miesięcy. Aby wyjechać na upragniony urlop 12,4 proc. badanych musiało oszczędzać ponad rok. – dodaje Karolina Łuczak.

Nieco więcej niż 1/3 badanych pokryje koszty urlopu z  bieżących dochodów. Niecałe 16 proc. nie zdecydowało jeszcze z czego sfinansuje wakacje.