Według najnowszego badania Knight Frank przeprowadzonego na potrzeby raportu Wealth Report: Outlook 2023, cztery na dziesięć osób o bardzo wysokich dochodach, których majątek przekracza 30 milionów USD (Ultra-High Net Worth Individuals, UHNWI) zwiększyło go w 2022 r., pomimo roku określanego jako trwały kryzys („permacrisis”). Przyczyniły się do tego inwestycje w nieruchomości, transakcje walutowe, wyczucie rynku i, po raz pierwszy od ponad dekady, zwroty z lokat.

Rezultaty z corocznej ankiety Knight Frank, przeprowadzanej wśród ponad 500 instytucji private banking oraz doradców finansowych w listopadzie 2022 r., w połączeniu z konsultacjami z ekspertami z branży nieruchomości, pokazują, że osoby, których majątek zmniejszył się, jako przyczyny wskazywali wahania na rynkach akcji oraz zmiany stóp procentowych. Przeszkody dla jednych mogą jednak stwarzać możliwości dla innych. Badanie wykazało jednocześnie, że ponad dwie trzecie respondentów spodziewa się w 2023 roku nieznacznego wzrostu majątku ich klientów (47%) lub nawet znaczącego (21%). Jako najważniejsze źródła pomnażania tych majątków wskazano nieruchomości (46%), technologie (33%) i rynki akcji (28%).

Flora Harley, Partner, Dział Badań Rynku Nieruchomości Mieszkaniowych w Knight Frank powiedziała: „Nieruchomości były wskazane przez 46% respondentów ankiety Knight Frank jako najlepsza opcja inwestycyjna, między innymi ze względu na możliwość zabezpieczenia się przed inflacją, a także z uwagi na korzyści płynące z dywersyfikacji portfela. Ponadto, inwestując bezpośrednio inwestorzy zyskują większą kontrolę nad aktywami oraz mają możliwość znalezienia okazji cenowych. Jeden na dziesięciu respondentów wskazał, że klienci szukają właśnie tzw. distressed assets. Tendencja ta nie ogranicza się tylko do nieruchomości – akcje i sektor technologii były wskazywane przez około jedną trzecią naszych respondentów jako źródła bogacenia się. Na pytanie, jakie są największe zagrożenia dla pomnażania majątków przez najbogatszych, należących do grupy UHNWI w 2023 r., ankieta wykazała, że mogą to być ​​inflacja (67%), stopy procentowe (59%) oraz ryzyko polityczne/geopolityczne (53%).”

Liam Bailey, global head of research w Knight Frank dodał: “Z uwagi na to, że 68% ankietowanych sklasyfikowanych jako UHNWI spodziewa się zwiększenia ich majątku w 2023 r., przewidujemy zmianę strategii portfela. Warto tutaj wspomnieć, że poszukiwanie okazji cenowych w sektorze nieruchomości odgrywa znacznie większą rolę niż w ostatnich latach. Presja na obniżanie cen nieruchomości, spowodowana wyższymi stopami procentowymi, stworzyła okno dla prywatnego kapitału – zwłaszcza, że ​​wkraczamy w nową fazę rynku z historycznie niskimi zasobami zarówno na rynkach mieszkaniowych jak i komercyjnych.”

Najważniejsze wnioski z ankiety:

1.     Jedna trzecia światowego majątku jest alokowana w drugim i trzecim domu, które należą do grupy najzamożniejszych (UHNWI). Ponad jedna czwarta nieruchomości jest zlokalizowana poza krajem ich rezydencji. Najbogatsi na Bliskim Wschodzie mają tych nieruchomości najwięcej (41%).
2.     Przeciętnie milioner typu UHNWI jest właścicielem 4,2 domu. W Azji mają tych domów po pięć domów. Pokazuje to niezachwianą atrakcyjność sektora nieruchomości mieszkaniowych.
3.     Wyższe stopy procentowe ograniczą popyt na nieruchomości mieszkaniowe w 2023 r. W tym roku około 15% grupy UHNWI chce kupić taką nieruchomość mieszkaniową, w porównaniu z 21% w badaniu z poprzedniego roku. Apetyt jest największy wśród milionerów z Bliskiego Wschodu.
4.     Inwestorzy najchętniej lokują kapitał w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Pierwszą piątkę zamykają Australia i Francja.
5.     Nieruchomości uznano za najlepszą opcję inwestycyjną zarówno dla bezpośrednich, jak i pośrednich inwestycji. Jeden na pięciu milionerów z grupy UHNWI planuje bezpośrednio zainwestować w 2023 r., a 13% szuka możliwości pośrednich inwestycji.
6.     Sektor opieki zdrowotnej, magazynowy i biurowy są wskazane jako najlepsze do inwestowania przez grupę najzamożniejszych w 2023 r. Sektor najmu instytucjonalnego (PRS) oraz hotelowy uzupełniają pierwszą piątkę. Około jedna trzecia respondentów jest zainteresowana zainwestowaniem w każdy z pięciu największych sektorów w 2023 r.
7.     Źródło energii (57%), możliwość renowacji (33%) i użyte materiały wraz z ich śladem węglowym (30%) są coraz częściej brane pod uwagę przez najzamożniejszych klientów przy zakupie nieruchomości inwestycyjnej.
8.     Wśród inwestycji alternatywnych sztuka pozostanie najbardziej pożądaną. 59% najbogatszych należących do grupy UHNWI prawdopodobnie wybierze właśnie ten segment. Zegarki zajmują drugie miejsce, wskazane przez 46% ankietowanych, a następnie wino z 39% zainteresowaniem.

Author

  • Knight Frank

    Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest wiodącym i niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 19 000 pracowników w ponad 500 biurach w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.