W okresie 31.05.2022-30.04.2024 Sysco Polska Sp. z o.o. realizowała projekt Erasmus+ „Na drodze do doskonałości – program wsparcia dla początkujących nauczycieli” (KA220-SCH – Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej, Nr projektu 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049662).

Partnerami Projektu były:

  • CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (Włochy)
  • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
  • KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE (Polska)

Grupą docelową projektu byli młodzi nauczyciele (do 5 lat pracy w zawodzie nauczyciela) oraz przedstawiciele placówek wspierających edukację kadr oświaty, szkół wyższych kształcących nauczycieli, w tym zwłaszcza uczelni pedagogicznych.

W ramach projektu:

  • Wypracowano innowacyjny program szkolenia „Na drodze do doskonałości” dla początkujących nauczycieli wraz z materiałami edukacyjnymi wspierającymi nauczycieli w trudnościach związanych z pracą w sytuacjach kryzysowych, zmiennych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i post-pandemicznej).
  • Wzrosły kompetencje zawodowe nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole poprzez udział w szkoleniach dot. rozwoju umiejętności społecznych, niezbędnych w pracy z uczniem, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej i post-pandemicznej.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli grupy docelowej, a działania projektowe (szkolenie pilotażowe oraz konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu) zgromadziły więcej uczestników, niż planowano.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu tutaj a po lekturze do wypełnienia krótkiej ankiety tutaj

Author