9 kwietnia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną w sprawie sposobu wystawiania i doręczania poza KSeF faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) oraz eksport. Interpretacja dotyczy przepisów, które zaczną obowiązywać w związku z wejściem w życie KSeF​.

Okoliczności, w których zapadło rozstrzygnięcie

Sprawa dotyczyła zagranicznej spółki posiadającej w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, która dokonuje m.in. WDT oraz eksportu. Obecnie transakcje te dokumentowane są fakturami wystawianymi przez spółkę w centrali spółki (w Niemczech) w systemie księgowym według ujednoliconego wzoru (layoutu). Informacje zawarte na fakturze zamieszczane są w języku angielskim albo niemieckim.

Po wejściu w życie przepisów obligujących spółkę do wystawiania w KSeF faktur dokumentujących transakcje WDT oraz eksport (związanych z posiadanym w Polsce stałym miejscem prowadzenia działalności), które będą udostępniane nabywcom poza KSeF – spółka zamierza traktować dotychczas wystawiane faktury jako wizualizacje faktur ustrukturyzowanych wystawianych w KSeF i przesyłać je swoim kontrahentom w dotychczasowej formie, tj. w formie papierowej albo elektronicznie (w formie pliku PDF załączonego do wiadomości e-mail).

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że dotychczasowa faktura będzie mogła stanowić wizualizację faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF. Organ zaznaczył przy tym, że wizualizacja faktury ustrukturyzowanej powinna zawierać dane zawarte w pliku xml (tj. na oryginalnej fakturze ustrukturyzowanej).

Jeżeli tego rodzaju transakcje występują u Ciebie i masz wątpliwości dotyczące udostępniania faktur zagranicznym kontrahentom po wejściu w życie KSeF – skontaktuj się z nami.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.