Do KPMG w Polsce jako Partner Associate dołączyła Dagmara Wojnar. Jako Szef Zespołu CFO Advisory jest odpowiedzialna za kontynuację rozwoju usług doradczych KPMG skierowanych do dyrektorów finansowych oraz doradztwo klientom m.in. w transformacji funkcji finansowej, optymalizacji procesów, zintegrowanym zarządzaniu finansowym i poprawie rentowności.

KPMG świadczy usługi kompleksowego doradztwa dla CFO, w tym m.in. w obszarach transformacji funkcji finansów i optymalizacji procesów finansowych, zintegrowanego zarządzania finansowego, budowania modeli kosztowych i dochodowości, a także wsparcia w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wypracowanych przez KPMG.

Dagmara Wojnar w latach 2000-2010 pracowała w KPMG w Polsce specjalizując się w usługach doradczych dla dużych banków i instytucji finansowych dotyczących m.in. przeglądów portfela kredytowego i ich wyceny, transakcji M&A i due diligence oraz integracji obszarów finansów. Następnie w jednym z największych zagranicznych banków w Polsce zarządzała Obszarem Informacji Zarządczej (Controlling & Management Information System) i była odpowiedzialna za dostarczanie kompleksowej informacji zarządczej. Prowadziła i współprowadziła projekty strategiczne dotyczące m.in. optymalizacji wyniku, zarządzania rentownością, transformacji i automatyzacji funkcji finansowej. Dagmara posiada kwalifikacje biegłego rewidenta i jest członkiem stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA.

Rola funkcji finansów zmienia się od lat, a pandemia tylko te procesy przyspieszyła. Automatyzacja, optymalizacja, predykcja finansowa, zintegrowana informacja zarządcza oraz wsparcie biznesu i CEO w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju organizacji zajmują coraz więcej miejsca w agendzie dyrektorów finansowych. W kontekście tego trendu cieszę się, że będę mogła rozwijać wiodącą na rynku ofertę usług skierowaną do dyrektorów finansowych i ich partnerów biznesowych współpracując z ekspertami z innych działów KPMG – mówi Dagmara Wojnar, Partner Associate w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Szef Zespołu CFO Advisory w KPMG w Polsce.

KPMG w Polsce od wielu lat specjalizuje się w usługach doradczych dla sektora finansowego i niefinansowego. Nasza kompleksowa oferta obejmuje badanie sprawozdań finansowych i wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania, w tym w obszarze systemów IT i custom made rozwiązań technologicznych. Z przyjemnością witam w naszej firmie Dagmarę, której wiedza i doświadczenie biznesowe stanowi znakomite uzupełnienie oraz wzmocnienie kompetencji KPMG w zakresie szeroko rozumianego CFO Advisory – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.