KPMG w Polsce przedstawia pierwszy dokument prezentujący zobowiązania i dotychczasowe osiągnięcia w obszarach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym (ESG). Najpóźniej do 2030 r. KPMG w Polsce chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednocześnie KPMG nieustannie rozwija zakres oferowanych usług ESG. Zgodnie z ogłoszoną w 2021 r. strategią, KPMG rozpoczęło globalną inwestycję wartą 1,5 mld dolarów mającą na celu wsparcie klientów w wyzwaniach ESG.

Publikacja „KPMG: Our Impact Plan 2022” to zbiór zobowiązań i planów z obszaru ESG oraz podsumowanie dotychczasowych działań podjętych w czterech kluczowych dla KPMG filarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład korporacyjny. KPMG w Polsce planuje co roku publikować informacje na temat realizacji swoich zobowiązań. „KPMG: Our Impact Plan 2022” jest opracowaniem, które przygotowuje każda firma członkowska. KPMG w Polsce jako jedna z pierwszych praktyk przyjmuje zobowiązania zebrane w tym dokumencie.

Świat stoi w obliczu niespotkanych dotąd wyzwań, dlatego bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za wspieranie pracowników, klientów i społeczeństwa w celu zapewnienia lepszej, zrównoważonej przyszłości. Jako jedna z pierwszych firm doradczych przygotowaliśmy kompleksowy zbiór zobowiązań z obszaru ESG i będziemy systematycznie rozliczać się z ich realizacji. Wiemy, że przed nami jeszcze dużo pracy, ale tylko w taki sposób możemy wspierać pozytywne zmiany – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce.

Najważniejsze działania i zobowiązania KPMG w Polsce obejmują następujące obszary:

—    Planeta. KPMG w Polsce zamierza osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2030 r. W 2021 r. odnotowano 43-procentową redukcję emisji netto (w porównaniu z rokiem 2019). Już dziś ponad jedna trzecia energii elektrycznej wykorzystywanej w biurach KPMG w Polsce pochodzi z odnawialnych źródeł, a do 2030 r. firma zobowiązuje się korzystać w 100% z energii elektrycznej z OZE. Dodatkowo KPMG, chcąc wesprzeć ostoję dzikiej przyrody w Polsce, planuje jesienią 2022 r. posadzenie blisko 1 hektara lasu. KPMG będzie także konsekwentnie kontynuowało przekazywanie rynkom finansowym, klientom i innym interesariuszom jasne, wyczerpujące i wysokiej jakości informacje o skutkach zmian klimatu.
—    Ludzie. KPMG w Polsce jest jednym z najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej według badania Diversity IN Check przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w tym roku KPMG po raz drugi znalazło się w gronie najbardziej dojrzałych pracodawców pod względem zarządzania różnorodnością. W 2021 r. 31% pracowników na stanowiskach Partnerów i Dyrektorów KPMG w Polsce stanowiły kobiety, globalnie zaś firma zobowiązała się do 2025 r. osiągnąć reprezentację kobiet na szczeblu kierowniczym na poziomie 33%.
—    Dobrobyt. KPMG aktywnie rozwija i doskonali zakres oferowanych usług ESG. Ogłoszona w 2021 r. strategia warta globalnie 1,5 mld dolarów umożliwi w najbliższym okresie powstanie Regionalnych Centrów ESG wspierających klientów w obszarach ESG, a współpraca z renomowanymi uniwersytetami zapewni kompleksową ofertę szkoleń dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie. Powołana w 2018 r. Fundacja KPMG w Polsce aktywnie działa na rzecz dzieci i młodzieży, by wyrównywać szanse edukacyjne i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Fundacja przekazała szkołom 600 komputerów do nauki zdalnej w czasie pandemii oraz 3000 wyprawek szkolnych uczniom z Ukrainy rozpoczynającym naukę w polskich szkołach w 2022 r. Jesienią 2022 r. Fundacja KPMG uruchomi programy grantowe dla szkół, dofinansowujące wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych oraz wspierające innowacyjne pomysły nauczycieli na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
—    Ład korporacyjny. Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi zgodnie z wartościami i standardami etycznymi KPMG. Bezpieczeństwo oraz poufność informacji są filarem świadczonych przez KPMG usług. Potwierdzeniem zgodności stosowanych przez KPMG zabezpieczeń z najlepszymi światowymi praktykami jest otrzymany w 2020 r. certyfikat ISO 27001:2013.

W ramach przyjętego globalnego programu inwestycyjnego, KPMG aktywnie rozwija i doskonali zakres oferowanych usług ESG. Już teraz zespoły doradcze wspierają klientów z sektora finansowego i niefinansowego w wypracowaniu podejść do efektywnego zarządzania tematyką ESG.

Pandemia COVID-19, niepokoje społeczne i liczne klęski żywiołowe związane ze zmianami klimatu, konflikty zbrojne i wynikające z nich kryzysy uchodźcze to tylko niektóre problemy, z którymi musimy się mierzyć. Ich rozwiązanie wymaga współpracy nas wszystkich, szczególnie zaangażowania biznesu.

„KPMG: Our Impact Plan 2022” jest mapą drogową dla naszych pracowników, by aktywnie współtworzyć świat, w którym pracujemy, i na który mamy realny wpływ. Jako firma realizujemy szereg aktywności dla pracowników i społeczności, bazując na 4 filarach, które tworzą skoordynowaną inicjatywę zrównoważonego rozwoju dla KPMG w Polsce. Zależy nam na maksymalnej aktywizacji naszych pracowników, wierzymy, że każdy głos i każde działanie mają znaczenie. Wykorzystując cały nasz potencjał, wszyscy razem i każdy z osobna będziemy dążyć do tego, aby nasze starania przynosiły jak najlepsze efekty. Zapraszam wszystkich, którym są te tematy bliskie do zapoznania się z „KPMG: Our Impact Plan 2022” – mówi Wojtek Piotrowski, Head of Our Impact Plan, KPMG w Polsce.

Author