Z dniem 1 marca br. do KPMG Law wraz z zespołem dołączyła radca prawny Anna Szczodra, która na stanowisku Partnera kieruje praktyką Prawa Energetycznego kancelarii.

Rozbudowa praktyki Prawa Energetycznego stanowi kolejną odsłonę strategii rozwoju kancelarii KPMG Law oraz jest elementem reorganizacji w kancelarii, w wyniku której działa ona pod nową nazwą KPMG Law z dziewięcioma praktykami specjalizacyjnymi w zakresie najbardziej istotnych dziedzin prawa w obrocie gospodarczym. Łączymy wszechstronne doradztwo prawne z innymi, komplementarnymi usługami świadczonymi przez KPMG, zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Stacy Ligas, Senior Partner i CEO KPMG w Polsce.

Anna Szczodra jest radcą prawnym, posiada ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w doradztwie prawnym, obejmującym realizację transakcji w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz prowadzeniu złożonych procesów inwestycyjnych dotyczących energetyki konwencjonalnej. Aktywnie działała na rzecz rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce.

KPMG Law jako część międzynarodowej organizacji może zaoferować unikalne, multidyscyplinarne usługi w obszarze transformacji polskiego sektora energetycznego. Cieszę się, że razem ze zespołem będziemy mogli korzystać z globalnego doświadczenia KPMG, aby wspólnie zmieniać oblicze naszej energetyki w kierunku budowy zeroemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki – mówi Anna Szczodra, radca prawny, Partner w KPMG Law.

Przed dołączeniem do KPMG Law Anna zdobywała doświadczenie w największej międzynarodowej grupie energetycznej oraz polskiej grupie kapitałowej, a w ostatnich latach współtworzyła praktykę energetyczną i infrastrukturalną w jednej z wiodących kancelarii prawnych. Anna aktywnie wspiera organizacje branżowe w tworzeniu regulacji prawnych sprzyjających procesom dekarbonizacji oraz wypracowywaniu nowych modeli biznesowych funkcjonowania przedsiębiorców na rynku energii.

Wraz z Anną do zespołu praktyki Prawa Energetycznego w KPMG Law dołączyły 4 osoby: Eliza Tymiańska (adwokat) oraz Aleksandra Kolenda (radca prawny), które posiadają doświadczenie w doradztwie prawnym dla sektora energetycznego, a także Tymoteusz Gibasiewicz i Miłosz Bukowiec, którzy będą wspierać działania zespołu.

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza Anny zwiększają nasze kompetencje w obszarze doradztwa prawnego w ramach sektora energetycznego. KPMG w Polsce od wielu lat wspiera przedsiębiorstwa w strategicznych projektach sektora energetycznego i innych gałęziach przemysłu o wysokiej konsumpcji energii oraz pomaga firmom w zrządzaniu zasobami energetycznymi. Dynamiczny rozwój usług doradztwa prawnego, zatrudnianie nowych prawników oraz dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb klientów jest wpisane w strategię rozwoju KPMG Law – mówi Paweł Bajno, radca prawny, Head of KPMG Law w Polsce.

KPMG Law prowadzi obsługę transakcji zawieranych we wszystkich sektorach gospodarki przez polskich i zagranicznych inwestorów. Kancelaria posiada 5 biur w Polsce i zatrudnia ponad 50 prawników w większości posiadających uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Author

  • KPMG

    KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 144 krajach i zatrudnia ponad 236 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Oferta usług KPMG dla branży finansowej obejmuje m.in. badanie sprawozdań finansowych i wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, regulacyjnym i kredytowym, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania, w tym w obszarze systemów IT oraz doradztwo prawne z zakresu prawa rynków finansowych oraz prawa bankowego.