Firma doradcza KPMG w Polsce po raz kolejny znalazła się w zestawieniu najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie 2. edycji badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.

Celem badania Diversity IN Check jest diagnoza stopnia zaawansowania organizacji w zarządzaniu różnorodnością i tworzeniu włączającego środowiska pracy. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania zadane pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19. Punktowane były pierwsze trzy obszary.

Obecnie, jak nigdy wcześniej, organizacje muszą pamiętać, że wspólnym obowiązkiem jest dążenia do bardziej równego i sprawiedliwego świata. KPMG w Polsce od lat traktuje różnorodność i inkluzywność, jako istotne elementy kultury organizacyjnej, a szacunek do innych i możliwość bycia sobą leżą u podstaw naszych wartości. Tworzenie włączającej kultury pracy opartej za zaufaniu, empatii i ciągłym uczeniu jest podstawą naszego działania w filarze Ludzie w ogłoszonym „KPMG: Our Impact Plan 2022”, w którym zaprezentowaliśmy nasze zobowiązania w obszarze ESG. KPMG ceni pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności I doświadczenie. Doceniamy różnorodność pracowników, a umiejętne zarządzanie nią wpływa na rozwój naszej firmy i jej innowacyjność – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

KPMG w Polsce od 2013 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karta Różnorodności stanowi zobowiązanie organizacji do przestrzegania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Diversity, Equity and Inclusion, stanowią nie tyle o różnicach, ile o naturalnej przewadze zespołów, które współdziałają i budują w oparciu o swoją wyjątkowość. Innowacyjność, kreatywność, kompleksowa ocena problemu, większe zaangażowanie i wyższa kultura to cechy organizacji, które tworzą inkluzywne środowisko, mające u swych podstaw szacunek do różnorodności.
W dobie zrównoważonego rozwoju, część Social z ESG jest miarą dla elementów, które będą wyróżniały firmy wrażliwe na dobrostan i potrzeby swoich pracowników. W KPMG ważni są ludzie, wspólnie tworzymy naszą kulturę pracy oraz rozwiązania biznesowe dla naszych klientów. Dla nas ludzie są naszą największą wartością – mówi Agnieszka Dziewulska, Chief People & Culture Officer w KPMG w Polsce.