Po zapowiedziach Komisja Europejska opublikowała projekt regulacji, w którym zostały zawarte konkretne propozycje środków zaradczych mające spowodować zmniejszenie cen energii elektrycznej oraz gazu.

Komisja przedstawiła następujące propozycje:

  • inteligentne oraz obowiązkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w szczytach zapotrzebowania (mówi się o zmniejszeniu zużycia od 5% do 10% każdego miesiąca w porównaniu z tym samym okresem w ciągu ostatnich 5 lat);
  • ograniczenie nadzwyczajnych zysków producentów energii elektrycznej (również ze źródeł odnawialnych), jak również producentów ropy i gazu poprzez nałożenie solidarnościowej opłaty. Zyski z tej opłaty państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć na wsparcie dla odbiorców wrażliwych, jak również na nowe, czyste źródła energii;
  • wsparcie na rzecz płynności finansowej firmom energetycznym ze strony państw członkowskich w formie gwarancji państwowych;
  • ustanowienie ceny maksymalnej na gaz;
  • potencjalnie wprowadzenie unijnego pułapu 200 euro za megawatogodzinę ceny energii elektrycznej z generatorów, które nie są zasilane gazem.

Szczegóły tych działań mają zostać zaprezentowane w ciągu najbliższych dni i oczywiście mają zostać wprowadzone jeszcze przed nadchodzącą zimą.

W szczególności istotne jest zaproponowane obniżenie zużycia energii elektrycznej co może wpłynąć na funkcjonowanie budynków/urządzeń takich jak laptopy.