Kancelaria Kochański & Partners otrzymała wysoką ocenę w ramach audytu ESG przeprowadzonego przez EcoVadis – międzynarodowy wyspecjalizowany podmiot badawczy. Dając świadectwo swojego przywiązania do odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu Kancelaria poddała się szczegółowej analizie działalności pozafinansowej. EcoVadis jest zaufanym dostawcą ratingów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, który dotychczas przebadał ponad 100 tys. firm z całego świata. Wysoki wynik audytu i przyznany srebrny medal są dowodem dojrzałości Kochański & Partners i jej dbałości o wysokie standardy zarządzania.

Audyt EcoVadis pozwala określić na ile skutecznie poddana badaniu firma włączyła zasady zrównoważonego rozwoju i CSR do swojej działalności i systemu zarządzania. W procesie oceny branych jest pod uwagę 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju skoncentrowanych wokół 4 obszarów tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone łańcuchy dostaw. Kryteria tego złożonego badania zostały sformułowane w oparciu o międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju, takie jak: dziesięć zasad inicjatywy UN Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI) czy normę ISO 26000.

Wyniki audytu EcoVadis przyniosły Kochański & Partners wysoką ocenę – medal SILVER. Firma znalazła się na 89. percentylu ogółu przebadanych dotąd organizacji, co oznacza, że znalazła się gronie 11% firm z najlepszym wynikiem.

„Udział w badaniu pozwolił nam uzyskać obiektywną ocenę poziomu dojrzałości naszej firmy, a także dowiedzieć się jak plasujemy się na tle innych. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, który jednocześnie motywuje nas do dalszych działań. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą i tworzymy przyjazną przestrzeń do pracy. Jesteśmy także dumni, że projekty, w które jesteśmy zaangażowani mają ogromne znaczenie dla zmieniającego się świata, który wspólnie chcemy zmieniać na lepszy” – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

„Z naszej perspektywy ważne jest nie tylko odznaczenie SILVER, choć oczywiście to wymierny efekt oceny naszych działań. Istotną częścią audytu EcoVadis jest informacja o obszarach wymagających dalszej pracy i wzmocnienia. Od zawsze przyjmujemy sobie za cel ciągły rozwój i dążenie do doskonałości, dlatego szczególnie mocno bierzemy sobie do serca uzyskane rekomendacje w zakresie dalszych zrównoważonych działań, które będziemy konsekwentnie wdrażać” – powiedziała Monika Wojciechowska, Chief Executive Officer i Chief Financial Officer.

Choć Kochański & Partners nie jest objęta prawnym obowiązkiem raportowania niefinansowego, od lat stawia sobie ambitne cele w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia swojej działalności. Kancelaria od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest maksymalizowanie pozytywnego wpływu jej działalności na otoczenie społeczne i biznesowe. Tylko w ostatnim czasie Kochański & Partners dołączyła do międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact, której celem jest promowanie i wspieranie rozwoju zrównoważonego biznesu, została sygnatariuszem Karty Różnorodności, oraz przeprowadziła serię wewnętrznych szkoleń i spotkań poświęconych kwestiom: ochrony środowiska, ochrony przed korupcją, mobbingiem i dyskryminacją, a także wspierających budowanie włączającej kultury organizacyjnej.

Author