Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała Columbus Energy S.A. w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeniesieniem akcji z rynku alternatywnego NewConnect, na którym spółka była notowana od 2011 roku.

Doradztwo White & Case obejmowało również wsparcie w przygotowaniu prospektu w związku z dopuszczeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony w dniu 14 marca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Columbus Energy jest spółką z branży energetyki odnawialnej, która specjalizuje się w sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz jest jednym z największych podmiotów zajmujących się realizacją projektów farm fotowoltaicznych w Polsce.

W skład warszawskiego zespołu White & Case weszli partnerzy Marcin Studniarek i Rafał Kamiński oraz associate Adam Marszałek.

Author