Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy emisji 5-letnich obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa o wartości nominalnej wynoszącej 1 mld USD i oprocentowanych 6.250%.

Jest to druga emisja obligacji BGK skierowana do międzynarodowych, w tym amerykańskich, inwestorów w oparciu o przepisy Zasady 144A, wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act). Środki z emisji przeznaczone są na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, J.P. Morgan i Santander.

Emisję przeprowadzono na podstawie zaktualizowanego w dniu 8 maja 2023 r. programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na rynku amerykańskim. Obligacje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange).

Kancelaria White & Case również doradzała przy emisji obligacji BGK skierowanej do międzynarodowych inwestorów w maju 2023 r.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Dawid Książek (Warszawa) i Amulang Povaeva (Londyn).

Author