Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Banco Santander, S.A., Erste Group Bank AG, Société Générale i PKO Bank Polski S.A., działającym jako banki współprowadzące księgę popytu, oraz UniCredit Bank AG, działającemu jako globalny koordynator, w związku z pierwszą emisją uprzywilejowanych obligacji MREL (3NC2) zapadalnych w 2026 r. o łącznej wartości 750 mln euro przeprowadzoną przez PKO Bank Polski S.A.

Była to pierwsza emisja obligacji, która została przeprowadzona w ramach wartego 4 mld euro Programu EMTN ustanowionego 20 grudnia 2022 r. przez PKO Bank Polski S.A., oraz jedna z największych emisji obligacji w ramach programu ETMN przeprowadzonych przez polską instytucję finansową.

Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Anu Alamutu, Hashim Eltumi (obaj z Londynu), Michał Truszczyński oraz Dawid Książek (obaj z Warszawy).

Author