Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała na rzecz Erste Group Bank AG, jako globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu, oraz BNP Paribas, J.P. Morgan SE, Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. i UniCredit Bank GmbH, jako banki współprowadzące księgę popytu, w związku z emisją senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii 3 o łącznej wartości 500 mln euro i oprocentowaniu 4,500% z terminem zapadalności w 2029 r. przeprowadzonej przez PKO Bank Polski S.A.

Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach wartego 4 mld euro Programu EMTN zaktualizowanego w marcu 2024 r. przez PKO Bank Polski S.A.

Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jest to trzecia emisja w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego o wartości 4 mld euro, przy której White & Case doradzała współprowadzącym księgę popytu.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associate Michał Truszczyński (Warszawa).

Author