Międzynarodowa kancelaria White & Case świadczyła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz R.Power, wiodącego niezależnego producenta energii słonecznej w Polsce, przy emisji zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 80 mln PLN skierowanej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz przy podpisaniu z EBOiR rządzonej prawem angielskim umowy ramowej.

Jest to piąta seria zielonych obligacji wyemitowana przez R.Power w ramach programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN. Kancelaria White & Case doradzała R.Power również przy wszystkich poprzednich emisjach obligacji w ramach ustanowionego programu. Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji dotychczas wyemitowanych przez R.Power w ramach programu to 330 mln PLN.

Obligacje wyemitowane 28 lipca 2022 r. spełniają kryteria zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Association (ICMA), w tym w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko, wspierających zrównoważony rozwój. Spółka zamierza wykorzystać wpływy z wyemitowanych obligacji na przyśpieszenie budowy portfolio projektów farm PV zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa R.Power jest czołowym zintegrowanym, niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce, z rosnącą obecnością we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech oraz Rumunii. Spółka obecnie rozwija portfolio projektów PV o mocy ponad 7 GWp, będąc jedną z najszybciej rozwijających się firm na europejskim rynku wielkoskalowej energetyki słonecznej.

W skład warszawskiego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partner lokalny Bartosz Smardzewski oraz associate Michał Truszczyński.