Od 1 maja 2022 roku na czele praktyki Postępowań Spornych kancelarii CMS stanie Anna Cudna-Wagner, wieloletnia partnerka kancelarii. Zespołem pokieruje w ścisłej współpracy z partnerem CMS – Arkadiuszem Korzeniewskim.

Anna Cudna-Wagner jest radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z sektora finansowego. Dla klientów bankowych prowadzi m.in. postępowania grupowe oraz spory dotyczące walutowych transakcji terminowych. Anna Cudna-Wagner zajmuje się także sporami z zakresu prawa konkurencji. W tym obszarze reprezentuje klientów w tzw. postępowaniach private enforcement (dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenia prawa konkurencji) oraz w postępowaniach z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK. Anna ma również unikalne na polskim rynku doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie zapytań prejudycjalnych dotyczących wykładni prawa UE.

Arkadiusz Korzeniewski współpracuje z CMS od 2011, jest liderem zespołu Prawa Karnego Gospodarczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i arbitrażu, sporach korporacyjnych, sporach dotyczących kontraktów budowlanych i zamówień publicznych. Doradza także w zakresie przeprowadzania wewnętrznych dochodzeń, w tym przesłuchań pracowników, przeszukania dokumentów, dokonywania analiz danych elektronicznych i informacji finansowych.

Silna pozycja CMS w zakresie rozwiązywania sporów to efekt wieloletniej pracy niezwykle utalentowanych prawników. Z pełnym przekonaniem powierzam Annie zarządzanie tym ambitnym zespołem – mówi Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarii CMS. – Poparte sukcesami doświadczenie Anny oraz jej znakomite relacje z klientami stanowią solidną podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju tej praktyki.

Przed nami wiele nowych wyzwań i możliwości. Wspólnie z Arkadiuszem będziemy umacniać pozycję kancelarii w zakresie rozwiązywania sporów, a także rozwijać zespół w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Zależy nam na stworzeniu praktyki, która z jednej strony jest uniwersalna, a z drugiej – odpowie na potrzeby klientów oczekujących nieszablonowych rozwiązań i wymagających wąskiej, specjalistycznej wiedzy. Niezmiennie będziemy koncentrować się na efektywności i jakości usług świadczonych przez CMS – mówi Anna Cudna-Wagner.

Małgorzata Surdek-Janicka – partnerka CMS, wieloletnia członkini globalnego zarządu kancelarii CMS w Londynie, a od ubiegłego roku również wiceprezeska Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu, która dotychczas kierowała praktyką postępowań spornych w CMS, odchodzi z kancelarii po 25 latach współpracy, żeby zaangażować się w nowy projekt związany z międzynarodowym arbitrażem.

Bardzo dziękuję całemu zespołowi za wiele lat doskonałej współpracy. Możliwość wspólnego rozwijania praktyki Postępowań Spornych z tak wybitnie utalentowanymi prawniczkami i prawnikami była dla mnie zaszczytem i źródłem nieustającej satysfakcji – mówi Małgorzata Surdek-Janicka.

Dziękujemy Małgorzacie za możliwość wspólnej pracy przez tak długi czas i ogromny wkład wniesiony w rozwój CMS. Cieszy nas pozycja wypracowana przez Małgorzatę w międzynarodowym środowisku arbitrażowym i życzymy jej wielu kolejnych sukcesów zawodowych – dodaje Andrzej Pośniak.

Anna Cudna-Wagner i Arkadiusz Korzeniewski od lat współtworzą obecnie 20-osobowy zespół Postępowań Spornych CMS. Praktyka ta funkcjonuje w strukturach kancelarii od początku jej działalności w Polsce – jako jeden z kluczowych i największych zespołów CMS.

Praktyka Postępowań Spornych CMS od lat znajduje się w czołówce polskich rekomendowanych kancelarii prawniczych doradzających w sprawach postępowań spornych według rekomendacji The Legal 500 (Tier 1) oraz Chambers and Partners (Band 2).