Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Santander Bank Polska S.A. (działającemu jako Agent Kredytu, Agent Zabezpieczeń, Bank Prowadzący Rachunek, Główny Organizator Kredytu, Pierwotny Kredytodawca i Strona Transakcji Hedgingowej), CaixaBank, S.A., oddział w Polsce (działającemu jako Główny Organizator Kredytu i Pierwotny Kredytodawca) oraz CaixaBank, S.A. (działającemu jako Strona Transakcji Hedgingowej) w związku z zawarciem umowy kredytów o wartości 152 mln PLN na finansowanie portfela 4 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 36 MW, należących do Elawan Energy, globalnego przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej. Projekty te wygrały aukcję OZE w 2019 roku i podpiszą 15-letnie kontrakty różnicowe zapewniające im stabilne strumienie przychodów.

Zespołem Clifford Chance doradzającym przy transakcji, nadzorowanym przez Andrzeja Stosio (Partner, Bankowość i Finanse) i Pawła Puacza (Counsel, Grupa Energetyki i Środowiska), kierowali Mateusz Chmura (Senior Associate, Bankowość i Finanse) i Marcin Markowski (Senior Associate, Grupa Energetyki i Środowiska). Wsparcie w transakcji zapewnili Aleksandra Białyszewska (Associate, Bankowość i Finanse), Aleksandra Bartoszewicz (Junior Associate, Grupa Energetyki i Środowiska) i Adam Aniołkowski (Junior Associate, Bankowość i Finanse).