Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z zawarciem ze spółką Enea S.A. umowy rewolwingowego kredytu odnawialnego do kwoty 1 mld zł oraz kredytu terminowego do kwoty 1,5 mld zł, który zostanie udzielony w formule tzw. sustainability-linked loan (Umowa Kredytów). Oznacza to, że wysokość marży będzie uzależniona od wypełnienia wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej grupy kapitałowej Enea. Prawidłowość kalkulacji KPI będzie potwierdzana przez niezależnego audytora. Kwotę wynikającą z obniżki marży Enea S.A. przeznaczy na rzecz organizacji pozarządowych na zasadach określonych w Umowie Kredytów – jest to rozwiązanie unikalne w skali polskiego rynku.

Pozyskane przez spółkę środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie i refinansowanie jej nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub utrzymaniem sieci dystrybucyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. W skład konsorcjum banków weszły PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao, Alior Bank oraz Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Koordynatorem procesu był Bank Pekao, który będzie też pełnić rolę agenta.

Zespół Clifford Chance pracujący nad transakcją nadzorował Andrzej Stosio (Partner). Za koordynację prac odpowiedzialny był Maksymilian Jarząbek (Senior Associate). W skład zespołu weszli również Kacper Bardan (Counsel) oraz Aleksander Smakosz (Associate).

Author