Z każdym dniem nasz świat staje się coraz bardziej połączony. W przypadku biznesu oznacza to więcej międzykulturowych interakcji z współpracownikami, wspólnikami i organizacjami.
Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie stacjonarne bądź online, międzynarodowe czy też lokalne – istnieje spore prawdopodobieństwo, że pracujesz z osobami z różnych środowisk i z różnymi poglądami. Prawdopodobnie twoja firma poszukuje też nowych możliwości coraz dalej i dalej od „domu”.

Niestety, chociaż wielu liderów biznesu zauważa potrzebę kompetencji kulturowych w swoich organizacjach, to nie zawsze oznacza to podjęcie inicjatyw związanych z edukacją międzykulturową. W niedawnym badaniu ośrodka analitycznego Economist Intelligence Unit wśród 500 dyrektorów z różnych części świata przeprowadzono ankietę dotyczącą ich obecnej międzynarodowej działalności biznesowej i planów związanych z globalnym zaangażowaniem. Dowiedz się, co pokazało badanie.

Wyniki badań

Zapytani o wyzwania, z jakimi musieli się zmierzyć, konkurując na światowych rynkach, ankietowani dyrektorzy wyraźnie wskazali na komunikację i współpracę transgraniczną.

Połowa respondentów stwierdziła, że nieporozumienia utrudniły im międzynarodowe kontakty biznesowe, czego rezultatem były straty finansowe dla ich firmy. Wielu dyrektorów zwróciło uwagę na znaczenie przejrzystości w międzynarodowej komunikacji, określając ją jako tak samo kluczowy element jak zysk finansowy.

Ponadto 90% ankietowanych osób przyznało, że lepsze zrozumienie międzynarodowej komunikacji mogłoby zwiększyć przychody ich firmy i udziały w rynku. Stwierdzono również, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu edukowanie pracowników w kwestii różnic kulturowych. Jednak tylko 47% badanych dyrektorów powiedziało, że w ich miejscu pracy prowadzi się jakiekolwiek szkolenia międzykulturowe dla firm.

Jak zwiększyć kompetencje kulturowe w miejscu pracy?

To oczywiste, że kompetencje kulturowe są niezbędne w świecie współczesnego biznesu. Jak zatem możesz pomóc członkom swojej organizacji zdobyć zrozumienie kulturowe i wykorzystać je w lepszej komunikacji i współpracy? Ostatnie badania przeprowadzone przez The Georgetown Consortium Project mogą dostarczyć pewnych odpowiedzi na to pytanie. Badanie pokazuje, że chociaż wspólny trud włożony w poznawanie innych kultur ma dobry wpływ na pracowników, to celowa, trwała i pełna skupienia autorefleksja jest tym, co prowadzi do lepszego zrozumienia kultur i podniesienia kompetencji kulturowych.

W gruncie rzeczy, chociaż czytanie o innych kulturach, podróże i nauka nowego języka są ważne i wzbogacają życie, to wysoki poziom kompetencji kulturowych wynika ze znajomości samego siebie.

To od dawna znana prawda. Starożytni Grecy wyryli na Świątyni Apollina słowa „poznaj samego siebie” – to właśnie ten aforyzm jest lekcją, którą kierowała się niezliczona liczba ludzi przez tysiąclecia.

Znaczenie samoświadomości

Samoświadomość to złożona idea. Istnieje wiele aspektów, które składają się na to, kim jesteś i jak prezentujesz się w miejscu pracy. Miejsce dorastania, wielkość i skład twojej rodziny, pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny, wykształcenie i odbyte szkolenia – wszystkie te czynniki mają wpływ na to, kim jesteś teraz. Uznanie złożoności kultury pomoże ci zrozumieć, dlaczego ty i osoby w twoim otoczeniu macie określone preferencje. Pozwoli ci to też znaleźć rozwiązania dotyczące różnic, które mogłyby utrudnić pracę z ludźmi z różnych środowisk.

Gdy dajesz sobie czas na zastanowienie się nad swoimi kulturowymi przekonaniami, wartościami i poglądami, twoje poczucie otwartości i empatii wzrasta. Od tego momentu nauka rozumienia i pracy z osobami z różnych środowisk, niezależnie czy jesteś u siebie, czy też za granicą, jest znacznie płynniejszym i przyjemniejszym procesem.

Dowiedz się, jak możemy ci pomóc wykorzystać różnice i podobieństwa kulturowe w stworzeniu udanego i dobrze prosperującego miejsca pracy.