Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2022 r wyniosła 9,5 mld euro – to spadek o ponad 17,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (11,5 mld euro). Pomimo wysokiej zmienności na rynkach oraz utrzymującej się niepewności spowodowanej trwającą wojną w Ukrainie oraz światową sytuacją makroekonomiczną, Porsche debiutuje na giełdzie we Frankfurcie z ofertą sięgającą 9,1 mld euro*. Rekordowe IPO Porsche to największy debiut na europejskich rynkach od dekady. Na GPW odnotowano tylko jeden debiut na alternatywnym rynku NewConnect.

Podsumowanie III kwartału 2022 roku na GPW w Warszawie

W trzecim kwartale 2022 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 1 IPO (NewConnect), wobec 10 debiutów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość oferty jedynej debiutującej spółki (HiProMine z branży rolnej, zajmująca się produkcją materiałów paszowych z biomasy owadów oraz z nawozu organicznego) wyniosła 36,8 mln PLN (8,0 mln euro), co oznacza spadek o 96,4% w porównaniu do poprzedniego roku, podczas którego w trzecim kwartale łączna wartość IPO na warszawskim parkiecie przekroczyła 1 mld PLN (224,3 mln euro).

*Całkowita wartość oferty Porsche włączając opcję nadsubskrypcji.

“Na początku 2022 roku, nawet po lutowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, optymizm na rynku był zgoła inny niż obecnie – komunikaty rynkowe oraz statystyki UKNF dot. postępowań prospektowych wskazywały, że w tym roku na giełdzie może zadebiutować nawet kilkadziesiąt spółek (wraz z debiutami na rynku NewConnect). Tymczasem po dziewięciu miesiącach, na rynku głównym GPW nie było żadnego debiutu (nie licząc sześciu spółek, które przeszły z NewConnect, co akurat jest pozytywnym akcentem i świadczy o tym, że alternatywny parkiet pełni jedną ze swoich istotnych ról). Z dużym prawdopodobieństwem taki stan się utrzyma i w 2022 rok będzie zapamiętany jako rok bez żadnej transakcji IPO na rynku głównym GPW – debiutanci zawiesili postępowania (lub nawet ich nie rozpoczęli) i czekają na lepszy moment. Oczywiście dużym znakiem zapytania pozostanie gotowość rynku i sprzyjające warunki makroekonomiczne. Obecny poziom inflacji oraz perspektywy makro na 2023 rok nie napawają optymizmem, zaufania inwestorów nie poprawiają także niejasne perspektywy regulacyjne (np. w sprawie podatku od zysków nadzwyczajnych). Natomiast, czekając na otwarcie kolejnego okienka transakcyjnego, obserwujemy pozytywne ruchy potencjalnych kandydatów do debiutu, którzy już teraz zaczynają się przygotowywać, aby w razie pojawienia się dogodnego momentu na IPO, przeprowadzić transakcję sprawnie i bezboleśnie. Spółki przygotowujące się do debiutu i ich doradcy ostrożnie wskazują drugą połowę 2023 roku jako termin potencjalnego wejścia na rynek” – mówi Kamil Wardzyński, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2022 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 9,5 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2 mld euro. Na europejskich parkietach zadebiutowało 12 spółek (wobec 66 w trzecim kwartale 2021 roku).

W minionym kwartale odnotowano w Europie jedną tzw. mega ofertę (transakcję o wartości przekraczającej 1 mld euro) i jednocześnie największe co do wartości IPO w ujęciu globalnym – był to debiut spółki Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (9,1 mld euro*) przeprowadzony na Deutsche Börse. Na pozostałych miejscach uplasowały się OPDEnergy (oferta o wartości 205 mln euro, debiut na BME w Hiszpanii) oraz Nordic Lights (debiut na Nasdaq Nordic Helsinki z ofertą o wartości 30 mln euro).

Największym rynkiem w Europie pod względem wartości IPO w trzecim kwartale 2022 roku, (dzięki mega ofercie Porsche AG, okazała się Deutsche Börse (1 IPO o wartości 9,1 mld euro). Zaraz za nią uplasowała się BME (205 mln euro), a na kolejnym miejscu Euronext Paris (50 mln euro).

*Całkowita wartość oferty Porsche włączając opcję nadsubskrypcji.

 „Warszawski parkiet nie jest wyjątkiem wśród europejskich giełd – w 2022 roku nastąpił niemal całkowity zastój jeśli chodzi o napływ nowych emitentów na rynek i do końca roku nie należy spodziewać się przełomu. Wprawdzie debiut Porsche wykazał, że IPO przy dobrej wycenie możliwe jest nawet w trudnych czasach, niemniej nie należy budować na tym przykładzie daleko idących wniosków – to wyjątkowa transakcja wyjątkowej spółki, w dodatku od jakiegoś czasu zapowiadana, bardzo oczekiwana i bardzo wsparta zaangażowaniem inwestorów cornerstone (w praktyce zobowiązujących się do zaangażowania kapitałowego jeszcze przed IPO). Zarówno ten debiut obecnie, jak i przyszłe, pojedyncze IPO znaczącej wielkości nie zmienią perspektywy szerszego powrotu aktywności IPO, która zależeć będzie od stopnia poprawy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, perspektyw zakończenia wojny w Ukrainie oraz poziomów głównych indeksów i wycen spółek” – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017 roku.

Aktywność na europejskim rynku IPO w pierwszych trzech kwartałach roku (narastająco) od 2017 roku.

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2021.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.