Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 4,8 mld euro – to spadek o 90 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (46,2 mld euro). Drugi kwartał roku przyniósł dalszy wzrost niepewności na rynku – wzrost inflacji i stóp procentowych, wprowadzane na nowo ograniczenia pandemiczne w Chinach oraz rosyjska inwazja w Ukrainie stanowiły czynniki, które w praktyce zamknęły rynek kapitałowy dla większości emitentów – wynika z raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Podsumowanie I półrocza 2021 r. na GPW w Warszawie

W pierwszym półroczu 2022 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 9 IPO, wobec 19 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie tegoroczne debiuty miały miejsce na alternatywnym rynku NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła jedynie 27,3 mln zł (6,9 mln euro), co oznacza spadek o 99,5% w porównaniu do 2021 r., kiedy to odnotowano 19 IPO (z czego 5 na rynku głównym GPW) o łącznej wartości 5,9 mld zł (1,3 mld euro), w tym m.in. 2 megaoferty spółek Pepco Group (3,7 mld PLN) oraz Huuuge, INC (1,7 mld PLN).

Spośród 9 ofert przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą pod względem wartości ofertę przeprowadziła spółka z branży medycznej SDS Optic z IPO o wartości 11 mln zł (2,4 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio technologicznej spółce Noctiluca (oferta o wartości 4,6 mln zł) oraz BeeIN – spółce z sektora odnawialnych źródeł energii (oferta o wartości 4,0 mln PLN).

Podsumowanie europejskiego rynku w I połowie 2022 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszej połowie 2022 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 4,8 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 89,6%. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r.. miało miejsce jedynie 57 debiutów (wobec 231 w I połowie 2021 r.).

W drugim kwartale 2022 r. największym rynkiem pod względem wartości IPO okazała się giełda we Włoszech – Borsa Italiana z łączną wartością przeprowadzonych ofert (3 IPO) na poziomie 519 mln euro. Na drugim miejscu uplasowała się Nasdaq Nordic Stockholm (5 ofert o  wartości 322 mln euro), a na trzecim –  Euronext Paris (5 IPO wartych 305 mln euro).

Największym IPO w Europie w drugim kwartale 2022 r. była oferta spółki Industrie de Nora (474 mln euro) przeprowadzona na Borsa Italiana. Na pozostałych miejscach uplasowały się RA Special Acquisition Corp (oferta o wartości 219 mln euro, debiut na Euronext Amsterdam) oraz EPIC Suisse (debiut na SIX Swiss Exchange z ofertą o wartości 187 mln euro).

Poziom niepewności i warunki makroekonomiczne oraz geopolityczne uległy dalszemu pogorszeniu w drugim kwartale roku. W rezultacie, przeprowadzenie z sukcesem debiutu giełdowego, nawet przez emitentów dobrze przygotowanych do IPO i działających w atrakcyjnych sektorach gospodarki, jest coraz trudniejszym procesem, wymagającym znaczącego zaangażowania po stronie zarządów spółek, odpowiednio wczesnej komunikacji z inwestorami i dobrej strategii pre-marketingowej. Transakcje przeprowadzone na największych europejskich giełdach w pierwszym półroczu dowodzą, że rynek nie jest zupełnie zamknięty na nowych emitentów i nawet w tak trudnym otoczeniu pojawiają się korzystne warunki na przeprowadzenie wybranych, pojedynczych transakcji. Niemniej, powrót na rynek szerokiej fali emitentów wydaje możliwy wówczas, gdy zmniejszy się poziom niepewności a wraz z nim – coraz większa ostatnio różnica w oczekiwaniach co do wyceny spółek pomiędzy sprzedającymi (spółkami i właścicielami) a inwestorami” – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Aktywność na europejskim rynku IPO w I kw. od 2018* r.

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.   

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017 r.*

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.   


O raporcie IPO Watch Europe
Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2021.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.