Grupa ds. Zasobów Ludzkich promuje aktywną politykę i standardy zatrudnienia, opierając się na najlepszych światowych praktykach. Jako platforma dialogu między członkami BPCC a sektorem publicznym, w jej spotkaniach często biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, lokalnych urzędów pracy, regulatorów i zainteresowanych urzędników. Grupa koncentruje się również na edukacji zawodowej, coachingu umiejętności miękkich, przywództwie, ocenie i zatrzymaniu personelu.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.