Grupa ds. Przemysłu i Produkcji to platforma do wymiany najlepszych praktyk i omawiania kwestii wspólnych dla wszystkich producentów, takich jak koszty energii, ochrona środowiska, automatyzacja, łańcuch dostaw i umiejętności. Spotkania odbywają się w fabrykach członków.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.