Grupa ds. Polityki Podatkowej i Finansów koncentruje się na deregulacji, podatkach i ubezpieczeniach społecznych. Celem jest pomoc w ulepszeniu systemu podatkowego, eliminując bariery dla inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Uproszczenie płatności podatków i poprawa otoczenia biznesowego w Polsce to priorytety grupy. Zajmuje się również zielonymi finansami i zrównoważonymi inwestycjami.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.