• Nowy materiał stanowi korzystną alternatywę dla tradycyjnych wypełniaczy na bazie drobnych mączek kwarcowych.
  • LDE Filler zawiera mniej niż 0,04% pyłu respirabilnego, czyli 25 razy mniej niż wynosi minimalny próg 1%, przyjęty dla tradycyjnych wypełniaczy dostępnych na rynku.
  • Zastosowanie tej innowacyjnej technologii oznacza m.in. mniejsze ryzyko rozwoju u pracowników budowlanych krzemicy lub innych chorób płuc związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

  Warszawa, 10 stycznia 2023 r. – Marka Flowcrete, wiodący ekspert od posadzek żywicznych, wprowadza nowy, innowacyjny materiał budowlany – LDE Filler, który stanowi korzystną alternatywę dla powszechnie stosowanych tradycyjnych wypełniaczy na bazie drobnych mączek kwarcowych. Rozwiązanie to może być stosowane we wszystkich szybkowiążących systemach posadzkowych Flowcrete, które powstają na bazie żywic MMA (metakrylowych) oraz PUMMA (technologia hybrydowa, łącząca zalety żywic poliuretanowych i metakrylowych), m.in. z linii Flowfast i Deckshield Rapide.

  LDE Filler zawiera mniej niż 0,04% pyłu respirabilnego[1], czyli 25 razy mniej niż wynosi minimalny próg 1% przyjęty dla tradycyjnych wypełniaczy dostępnych na rynku[2]. Oznacza to wyższy poziom bezpieczeństwa i wygodniejszą pracę, jak również mniejsze ryzyko rozwoju u pracowników budowlanych krzemicy lub innych chorób płuc związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

  Krzemica, inaczej pylica krzemowa, to choroba płuc spowodowana wdychaniem pyłów krzemowych, czyli krystalicznej krzemionki (dwutlenku krzemu SiO2). Cząsteczki pyłów odkładają się w płucach, powodując stany zapalne i rozrost tkanki włóknistej, w wyniku czego dochodzi do niewydolności oddechowej. Wywołująca krzemicę krystaliczna krzemionka to tlenek metalu naturalnie występujący w przyrodzie, m.in. w piasku, w skałach lub w glebie. Związek ten jest obecny w wielu sektorach przemysłu, również w budownictwie, w takich materiałach, jak cement, beton, ceramika, cegła, kamień, skała oraz w środkach ściernych, i jest uwalniany w postaci pyłu podczas ich cięcia, szlifowania, piaskowania, czy polerowania.

  Aby zapobiegać narażeniu pracowników sektora budowlanego na pył krzemowy stosuje się m.in. kontrolę poziomu pyłów w miejscu pracy oraz podejmuje działania mające na celu ich ograniczanie. Obejmują one m.in. szkolenia ze stosowania środków ochrony osobistej (np. masek), wykorzystywanie specjalnych materiałów do obróbki strumieniowo-ściernej oraz zwilżanie powierzchni przed ich czyszczeniem. Do zapobiegania krzemicy i innym chorobom płuc wśród osób zatrudnionych w budownictwie może przyczyniać się również wybór innowacyjnych materiałów budowlanych, takich jak LDE Filler, stosowany w szybkowiążących posadzkach żywicznych marki Flowcrete.

  Nowy wypełniacz LDE Filler przynosi wymierne korzyści nie tylko dla zdrowia pracowników budowlanych, ale także dla środowiska naturalnego. Ze względu na to, że w trakcie jego użytkowania generowane jest znacznie mniej pyłu respirabilnego niż w przypadku tradycyjnych wypełniaczy, możliwe jest ograniczenie bezpośredniego zanieczyszczenia otoczenia, a także mniejsze zużycie wody i energii stosowanych w celu usunięcia pozostałości pyłów powstałych na placu budowy.

  [1] Badania instytutu Hazardous Substances Research

  [2] W krajach Unii Europejskiej od 1 grudnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie nr 1907/2006, zgodnie z którym produkty zawierające więcej niż 1% pyłu respirabilnego powinny być oznakowane symbolem H372 wskazującym rodzaj zagrożenia – „powoduje uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie w następstwie wdychania”.

Author

 • Tremco CPG Poland

  Tremco Construction Products Group, w skrócie Tremco CPG, łączy wiodące marki produktów budowlanych w Europie, takie jak illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit i Nudura. Grupa zatrudnia ponad 1 400 pracowników w Europie i ponad 6 500 osób na świecie. Produkuje wysokiej jakości materiały, które zaspokajają różnorodne potrzeby budowlane – od uszczelniania, klejenia i termoizolacji, po posadzki żywiczne, ochronę przeciwpożarową, hydroizolacje, systemy dachowe i technologie styropianowych szalunków traconych do budowy ścian. W ofercie Tremco CPG znajdują się m.in. bezspoinowe posadzki żywiczne Flowcrete, w tym systemy posadzkowe na parkingi i do garaży oraz dekoracyjne terazzo żywiczne, innowacyjne rozwiązania illbruck w zakresie uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, systemy ociepleń ścian zewnętrznych i materiały elewacyjne Dryvit, hydroizolacje dla podziemi i fundamentów marki Vandex, przejścia ogniochronne i ogniochronne powłoki pęczniejące do ochrony stali konstrukcyjnej marki Nullifire oraz termoizolacyjne bloczki szalunkowe Nudura. Rozwiązania Tremco CPG odpowiadają na wyzwania, przed którymi stoi współczesne budownictwo, takie jak energooszczędność, trwałość i zrównoważony rozwój. Tremco CPG to regionalny oddział RPM International Inc., jednej z wiodących na świecie firm oferujących produkty budowlane dla odbiorców komercyjnych i indywidualnych, z siedzibą w Medinie, w stanie Ohio, w USA.