Media partner

Data

27 kwietnia 2023
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:00

Koszt

Darmowy

Media partner Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw energochłonnych

Rada Ministrów w styczniu 2023 r. przyjęła program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Program miał na celu udzielenie wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Podczas webinarium odpowiemy m.in na pytania:

  • Dlaczego nie cała pula środków została wykorzystana?
  • Co stanie się z pozostałymi środkami?
  • Czy więcej podmiotów mogło skorzystać ze wsparcia?
  • Z jakimi praktycznymi problemami spotkali się przedsiębiorcy na etapie wnioskowania i rozliczania pomocy?

Omówimy czego i kiedy należy spodziewać się w planowanych programach wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych, które powinny pojawić się jeszcze w 2023 r.