Prawo
REJESTRACJA

Organizator

MDDP

Lokalizacja

MDDP
Senatorska 18A, Warsaw, Poland
Kategoria

Pogoda

Częściowe zachmurzenie
Częściowe zachmurzenie
26 °C
Wiatr: 17 Km/H
Wilgotność: 70 %
Odczuwalna: 27 °C

Data

12 czerwca 2024
Zakończone!

Czas

09:30 - 15:30

Koszt

890.00 PLN

Prawo VATowskie last minute | Hot tematy w VAT

Plan warsztatu

Licencje w VAT

 • istotne czynniki dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu licencji na bazie najnowszych stanowisk organów podatkowych
 • moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu licencji na przykładach (licencja na czas określony/ nieokreślony, płatność jednorazowa/ płatność okresowa/ płatność przez określony
 • czas licencji, wpływ usług dodatkowych np. maintenance)
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu licencji na przykładach
 • nabycie licencji od pomiotu zagranicznego
 • stawka VAT z tytułu nabycia licencji

Zaliczki w VAT

 • warunki uznania płatności za zaliczkę, kreującą skutki podatkowe w VAT
 • wpływ zaliczki na obowiązek podatkowy w poszczególnych typach transakcji
 • zaliczki w eksporcie towarów
 • rozliczenie zaliczki otrzymanej przed rejestracją jako czynny podatnik VAT w przypadku dostawy z montażem
 • rozliczenie zaliczki otrzymanej przed zmianą stawki VAT
 • zaliczka a utrata zwolnienia VAT
 • zaliczka przed złożeniem oświadczenia o zastosowaniu zwolnienia VAT przy sprzedaży nieruchomości
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaliczek na przykładach
 • faktury zaliczkowe po zmianach – zmiana treści faktur zaliczkowych, okoliczności uzasadniające pominięcie wystawienia faktury zaliczkowej
 • przedwczesne wystawienie faktur zaliczkowych

Możliwość odliczania podatku naliczonego bez faktury

 • omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2022 r. w sprawie C-235/21, Raiffeisen Leasing
 • polska praktyka po wyroku TSUE (omówienie interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych)
 • odliczenie VAT bez faktury – szansa czy zagrożenie?

Należyta staranność w VAT

 • odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika w świetle wyroku TSUE z 30 stycznia 2024 r. sygn. C-442/22, w sprawie P sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
 • jak pracodawcy powinni się zabezpieczyć przed ryzykiem wystawienia pustych faktur przez pracowników
 • należyta staranność w kontekście zachowania prawa do odliczenia
 • należyta staranność w transakcjach transgranicznych (transakcje łańcuchowe, stawka 0% z tytułu WDT)

Korekty w VAT

 • zasady dokonywania korekt in minus z tytułu transakcji lokalnych po stronie podatku należnego i naliczonego, w tym odpowiedź na 5 częstych wątpliwości podatników:
 • zapisy umowne przewidujące zasady obniżenia podstawy opodatkowania a istnienie uzgodnienia
 • czy „wystawienie faktury korygującej” może stanowić uzgodnienie, stanowiące przesłankę do obniżenia podstawy opodatkowania
 • czy dla momentu, w którym podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego, istotny jest moment uzyskania informacji o spełnieniu warunków dokonania korekty przez nabywcę towarów lub usługi
 • w jaki sposób korygować błędy i pomyłki (np. błędną stawkę podatkową, faktury wystawione na niewłaściwy podmiot oraz faktury wystawione na błędny produkt)
 • czy dla każdego typu transakcji niezbędne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie
 • asady dokonywania korekt in plus z tytułu transakcji lokalnych po stronie podatku należnego i naliczonego (w tym przyczyna pierwotna versus przyczyna wtórna)
 • zasady dokonywania korekt transakcji transgranicznych (WDT, WNT, import usług, eksport towarów, świadczenie usług poza terytorium kraju)
 • zasady dokonywania przeliczenia podstawy opodatkowania w przypadku faktur korygujących wystawionych w walucie obcej
 • Faktura korygująca a nota korygująca
 • Zasady rozliczenia bonusów (w tym bonusów pośrednich)
 • Zasady rozliczenia TP adjustment
 • Anulowanie faktury a korekta „do zera”

Odpowiedzi na pytania uczestników zadane na webinarze Matura z VATu; bieżące pytania i odpowiedzi

Inne kwestie budzące wątpliwości w VAT.

Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto od osoby. Drugiej i kolejnym osobom z firmy przysługuje zniżka 15%: koszt dla nich to 750 zł netto.

X