Tax & finance
REJESTRACJA

Organizator

Rödl & Partner

Lokalizacja

Rödl & Partner Warszawa
Sienna 73, Warszawa, Poland
Kategoria

Data

12 czerwca 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 12:00

Koszt

Darmowy

Tax & finance Śniadanie biznesowe w Warszawie: Raportowanie niefinansowe – wyzwania dla sektora MŚP

 

Śniadanie biznesowe poświęcone omówieniu wyzwań dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą się wiązać z nowymi obowiązkami dotyczącymi obszaru ESG.

Eksperci Rödl & Partner omówią obowiązki z zakresu raportowania niefinansowego, które mogą dotknąć jednostki z sektora MŚP bezpośrednio lub pośrednio, i proces raportowania. Wskażą także, na co podczas badania sprawozdań będą zwracać uwagę biegli rewidenci oraz omówią sytuację MŚP należących do dużych grup kapitałowych, objętych obowiązkiem raportowania. Dodatkowo nasi eksperci przybliżą wybrane inne aspekty z obszaru ESG mogące mieć wpływ na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Prelegentami będą Joanna Biguszewska, biegły rewident, Associate Partner, Joanna Lech, radca prawny i Maciej Ogórek, radca prawny.