Tax & finance

Organizator

British Polish Chamber of Commerce
BNP Paribas Bank Polska

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

kwiecień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

21 lutego 2024
Zakończone!

Czas

09:30 - 11:00

Koszt

Darmowy

Tax & finance Polska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu – perspektywy makroekonomiczne na 2024 rok

Po nieznacznym wzroście na poziomie 0,5 w zeszłym roku, w 2024 r. spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarki do poziomu 4%. Dynamikę PKB powinny zwiększać przede wszystkim szybko rosnące wydatki konsumpcyjne. Przewidujemy, że inflacja w nadchodzących miesiącach wyhamuje i w marcu oscylować będzie wokół 3% r/r. W dalszej perspektywie dynamika cen konsumpcyjnych ponownie przyspieszy ze względu na wyższą stawkę VAT na artykuły spożywcze i droższą energię. Widzimy, że inflacja CPI wyniesie w tym roku średnio 5%. Podtrzymujemy naszą prognozę, która zakłada, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 50bp dopiero pod koniec 2024 roku. Uważamy, że utrzymywanie się presji inflacyjnej będzie skłaniać RPP do pozostawienia stóp bez zmian w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę perspektywy silnej ekspansji gospodarczej w tym roku, widzimy przestrzeń do dalszej aprecjacji złotego w nadchodzących miesiącach. Wsparciem dla złotego powinno być także stosunkowo jastrzębie podejście RPP i napływ kapitału zagranicznego na polski rynek długu.

Bardziej szczegółowo omówimy następujące tematy:

  • Globalna koniunktura – czekając na odbicie
  • Struktura wzrostu PKB – konsumpcja motorem napędowym
  • Inwestycje i fundusze unijne – nowa perspektywa finansowa i KPO w Polsce i wybranych krajach UE
  • Inflacja – surowce, koszty pracy, podatki, regulacje
  • Rada Polityki Pieniężnej – w trybie czuwania (na jak długo?)
  • Kurs PLN – przestrzeń do dalszej umiarkowanej aprecjacji
  • Q&A

Prowadzący:

  • Michał Dybuła – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych
  • Marcin Kujawski – Starszy Ekonomista
  • Tomasz Tyc – Ekonomista