Events

Organizator

British Polish Chamber of Commerce
MDDP

Lokalizacja

Online
Kategoria

Data

27 czerwca 2023
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:30

Koszt

Darmowy

Events Podatek u źródła (Withholding Tax, WHT)

Dlaczego warto wziąć udział?

Podatek u źródła (Withholding Tax, WHT) to podatek dochodowy (PIT i CIT) pobierany od bardzo wielu rodzajów płatności poza Polskę – dywidend, odsetek, należności licencyjnych – przekraczających 2 mln zł rocznie. Zobowiązanymi do jego poboru są płatnicy, czyli polskie podmioty, które dokonują wypłat na rzecz zagranicznych odbiorców zarówno powiązanych, jak i niepowiązanych.

Możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, zastosowanie preferencyjnej stawki podatku, niepobranie go lub wystąpienie o zwrot nadpłaconego podatku u źródła, pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach wymogów i przy odpowiednim udokumentowaniu dochowania należytej staranności.

Brytyjsko Polska Izba Handlowa oraz MDDP serdecznie zapraszają na webinar: „Podatek u źródła (Withholding Tax, WHT)”. Podczas spotkania eksperci opowiedzą:

  • Kiedy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku u źródła?
  • W jakich sytuacjach nie ma obowiązku stosowania przepisów o podatku u źródła?
  • Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?
  • Jak dokumentować rzeczywistą działalność gospodarczą (substancję biznesową za granicą)?
  • Jak weryfikować dochowanie należytej staranności, aby ochronić się przed sankcjami z KKS?

Webinar skierowany jest do:

  • dyrektorów finansowych,
  • właścicieli firm,
  • członków zarządów,
  • przedstawicieli działów księgowości.

Spotkanie poprowadzą: