Events

Organizator

British Polish Chamber of Commerce
BNP Paribas Bank Polska

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Data

29 marca 2023
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:45

Koszt

Darmowy

Events Najgorsze za nami, ale na mocne ożywienie gospodarki przyjdzie nam jeszcze poczekać

Polska, jak i światowa gospodarka, dalej pozostają pod wpływem wydarzeń, których źródeł należy szukać jeszcze w pandemicznym 2020 roku, a które w wielu wypadkach zostały jedynie wzmocnione przez rosyjską agresję na terytorium Ukrainy w 2022 roku.

Dlatego tak ważne jest zrozumienie jak zachowanie się kluczowych zmiennych ekonomicznych może nie tylko kształtować bieżącą konkurencyjność, ale przede wszystkim determinować potencjał rozwojowy.

W trakcie spotkania omówimy miedzy innym jak inflacja i stopy procentowe wpływają na zachowania przedsiębiorców, nawyki konsumentów oraz koszty finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, ale także – co oznacza zmienność kursów walutowych dla gospodarki.

Szczególną uwagę poświecimy wybranym sektorom krajowej gospodarki, tj. w szczególności:

– Przetwórstwu przemysłowemu: AGRO (PKD 10-11-12), sektor automotive (PKD 29, 30), branża meblarska (PKD 31)

– Budownictwu: działalności deweloperskiej i budownictwu kubaturowemu (PKD 41.1-2)

– Transportowi i Logistyce (PKD H)

– Handlowi detalicznemu i hurtowemu (PKD 46, 47)

– Branży IT (PKD J)

Prezentowane dane w oparciu o raport Banku PNB Paribas: “Outlook sektorowy na 2023 rok” – jak kształtuje się potencjał wzrostu wybranych sektorów gospodarczych.

 

Harmonogram

AGENDA

10.00 - 10.10
Powitanie gości i wstęp do zagadnienia
Michael Dembinski, główny doradca BPCC
10.10 - 11.30
Zagadnienia makroekonomiczne i sektorowe
Prelegenci: Michał Dybuła (Główny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska) oraz Tomasz Tyc
11.30
Q&A
moderacja Michael Dembinski