Media partner
REJESTRACJA

Organizator

PwC

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

grudzień 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

26 stycznia 2023
Zakończone!

Czas

11:00 - 12:00

Koszt

Darmowy

Media partner Jakie zmiany w przepisach przyniósł ze sobą 2023 rok i co jeszcze może nas zaskoczyć

Nasze webinarium ma na celu omówienie najważniejszych zmian wynikających z wejścia w życie z początkiem roku najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Rozporządzenie to wprowadziło wiele istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, część z nich ma niestety jednoznacznie negatywny charakter dla podatników.

Ponadto, w trakcie webinarium omówimy również tematy wynikające z ostatnich zmian w praktyce organów i orzecznictwie sądów, które mogą mieć wpływ na podatników prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Agenda

  • Zmiany zasad korzystania z pomocy publicznej w ramach PSI wynikające z nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, m.in w zakresie:
    • momentu nabycia prawa do zwolnienia
    • momentu rozpoznawania kosztów kwalifikowanych inwestycji
    • kryterium ilościowego niezbędnego do ubiegania się o decyzję o wsparciu.
  • Aktualne podejście sądów administracyjnych do kwestii zakresu prawa do zwolnienia w PSI tj. tzw. podejścia projektowego, w przypadku posiadania przez podatnika decyzji o wsparciu.
  • Aktualna praktyka interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz praktyka orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie pozostałych interesujących zagadnień, w tym m.in. pracy zdalnej w SSE/PSI czy wpływu zmiany statusu (wielkości) przedsiębiorcy na intensywność pomocy.