Media partner
REJESTRACJA

Organizator

KPMG

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

07 lutego 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:10

Koszt

Darmowy

Media partner 13. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Zapraszamy do udziału w 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, podczas którego eksperci KPMG omówią trendy i zagadnienia, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających i osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe firm w Polsce.

Zapraszamy do rezerwacji Państwa czasu i rejestracji na Kongres KPMG. Zgłoszenia ze służbowych adresów e-mail należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Udział w wydarzeniu ma charakter bezpłatny. Panele merytoryczne wyświetlane będą w dwóch równoległych ścieżkach.

Harmonogram

Ścieżka 1

9.00 - 9.15
Otwarcie
9.15 - 9.45
Grupy VAT – fakty i mity
-Warunki utworzenia grupy VAT
-Korzyści z wdrożenia grupy VAT nie tylko dla sektora zwolnionego z VAT
-Współczynnik i nie tylko, czyli kwestie wymagające rozstrzygnięcia
-Jak przygotować się do wdrożenia grupy VAT?
9.50 - 10.20
Zmiany w CIT
-Podatek u źródła (WHT) – aktualna praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych, plany dotyczące spółek fasadowych
-Spółka holdingowa i ulga na ekspansję – praktyka stosowania i nowe szanse na skorzystanie z preferencji
-Koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych – najnowsza praktyka i zmiany w przypadku finansowania transakcji kapitałowych
-Podatek minimalny w ujęciu lokalnym i globalnym, JPK księgi rachunkowe – rok 2023 jako rok przygotowań do nowych obowiązków
10.25 - 10.55
Opodatkowanie osób fizycznych – krajobraz po Polskim Ładzie
-Wyzwania w rozliczeniach rocznych PIT w krajobrazie po Polskim Ładzie – na co warto zwrócić uwagę?
-Jakie trudności i pułapki czyhają na pracodawców i ich pracowników z Ukrainy w Polsce w obliczu obowiązków wynikających z przepisów PIT?
-W jaki sposób Polski Ład wylansował elastyczne formy zatrudnienia i na co należy uważać angażując osoby samozatrudnione?
-Jakie ryzyka podatkowe wiążą się z pracą zdalną wykonywaną w Polsce lub za granicą?
11.15 - 11.45
Trendy w kontrolach podatkowych
-Najnowsze statystyki i trendy dotyczące kontroli podatkowych
-Tematyka i zakres kontroli podatkowych
-Instrumenty ograniczające ryzyko podatkowe
11.50 - 12.10
Nowe fundusze unijne dla Polski – dofinansowania dla firm
-Zielony Ład, Transformacja Energetyczna, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, gospodarka o obiegu zamkniętym
-Inwestycje, innowacje, B+R, cyfryzacja
-Procedury aplikacyjne, terminy naborów
-Ulgi podatkowe obniżajace koszty prowadzenia dzialności do zastosowania w rozliczeniu za rok 2022
12.15 - 12.45
Krajowy System e-Faktur – jak przygotować się do tego wyzwania?
-Ważne terminy oraz zmiany w nowej wersji schemy e-faktury i projekcie zmiany ustawy o VAT
-Ciekawe wnioski ze zrealizowanych wdrożeń od strony klientów i dostawcy
-Jakie działania w organizacji warto zacząć już dziś, żeby wdrożenie przebiegło sprawnie?
-Co nowego pojawiło się w rozwiązaniu „KPMG XeF”?
12.50 - 13.20
Struktury holdingowo-finansowe: bagaż doświadczeń oraz oczekiwania
-Na co zwracać uwagę przy testowaniu statusu beneficjenta rzeczywistego odbiorcy płatności – nasze doświadczenia z prowadzonych postępowań podatkowych
-Jak oceniać rynkowość transakcji finansowych w obecnej sytuacji gospodarczej?
13.35 - 14.05
Hazard z korektami. Korekta cen transferowych – kiedy jej przeprowadzenie nie rodzi ryzyka dla podatnika?
1. Przepisy o korektach cen transferowych po objaśnieniach MF – kontynuacja wątpliwości:
-Korekty z art. 11e CIT a korekty zyskowności na zasadach ogólnych;
-Kwestionowanie możliwości dokonania korekt przez władze podatkowe;
-Przypisanie korekt do właściwego roku podatkowego.
2. Korekty cen transferowych a VAT:
-Możliwość dokonywania korekt poziomu zysków a VAT;
-Forma korekty a konsekwencje VAT.
3. Zaplanowanie poziomu zysku danego roku zgodnie z profilem funkcjonalnym – przygotowanie korekty:
-Planowanie korekty (ustalenia stron, wymagane dokumenty);
-Podstawa dokonania korekty – analiza porównawcza.
4. Wybór formy i momentu do dokonania korekty cen transferowych:
-Forma dowolna? CIT vs. VAT;
-Moment korekty a CIT – moment korekty a VAT.
5. Kiedy korekty cen transferowych powinny być bezpieczne dla podatnika?
-Przygotowanie dokumentów i analiz będących podstawą dokonania korekt;
-Właściwe ustalenie momentu dokonania korekty;
-Właściwe ujęcie korekty w deklaracjach CIT i VAT.
14.10 - 14.40
Finansowanie Grup Kapitałowych – paradoks kota Schroedingera
-Analizy porównawcze dla transakcji o charakterze finansowym – czy faktycznie konieczna jest nowa analiza co 3 lata?
-Czy wzrost stóp referencyjnych i wysoka inflancja są wystarczającymi przesłankami do stwierdzenia, iż zaistniały istotne zmiany w otoczeniu ekonomicznym wpływającym na obowiązek aktualizacji posiadanych analiz porównawczych?
-Wnioski płynące z Wytycznych OECD i Forum Cen Transferowych w zakresie analiz porównawczych dla transakcji o charakterze finansowym;
-Wzrost kosztów finansowania, a alternatywne sposoby wsparcia finansowego podmiotów powiązanych – czy finansowanie dłużne jest zawsze najlepszą opcja?
14.45 - 15.05
Globalny podatek minimalny – nowe obowiązki podatkowe
-Rewolucja w podatkach międzynarodowych
-Opodatkowanie minimalnym podatkiem powinno zainteresować polskich dyrektorów finansowych i dyrektorów działów księgowych
-Wdrożenie odpowiednich procesów i wykonanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie mechanizmu nowego podatku będzie wymagało specjalistycznej wiedzy
15.10 - 15.30
Zmiany w podatku bankowym
-Ostatnie i planowane zmiany do ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ich wpływ na rynek skarbowych papierów wartościowych
-Omówienie najważniejszych problemów praktycznych przy obliczaniu wymiaru podatku bankowego
-Porównanie ram prawnych podatku bankowego z legislacją wybranych krajów UE

Ścieżka 2

9.15 - 9.35
Strategia i narzędzia dla CFO
Oczekiwania od Pionu Finansów w ramach organizacji
-Wyzwania związane z raportowaniem i planowaniem
-Zarządzanie kosztami i rentownoscią
-Przykłady praktyczne
9.40 - 10.10
Sprawozdawczość finansowa
10.15 - 10.35
Jak skutecznie prognozować sytuację płynnościową przedsiębiorstwa w horyzoncie dwunastu miesięcy? Praktyczne rady i zalecenia
-Cele i korzyści z prognozowania sytuacji płynnościowej
-Narzędzia i metodologia prognozowania sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw
-Potencjalne źródła danych wejściowych
-Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę na bazie przykładów i praktyki biznesowej
10.40 - 11.10
Taksonomia UE – przegląd kluczowych wymogów i wyzwań
-Ramy działania przepisów Taksonomii UE – podsumowanie zarządcze
-Zakres wymogów ujawnieniowych za rok 2022
-Kluczowe wyzwania operacyjne
-Kształtująca się praktyka rynkowa – możliwe rozwiązania operacyjne
11.15 - 11.45
Quo Vadis Transfer pricing – co wynika z implementacji zaleceń OECD BEPS 2.0?
-Istota propozycji OECD – na czym polegają rozwiązania proponowane w ramach Pillar I&II?
-Pillar I – kwota A adresowana do największych podatników
-Pillar I – Kwota B – podmioty prowadzące rutynową działalność – zakres uproszczeń
-Dalsze kroki implementacji zaleceń
-Praktyczne znaczenie dla podmiotów działających w Polsce
11.15 - 12.10
Najważniejsze zmiany w obszarze prawa holdingowego i corporate governance
1. Prawo holdingowe:
-Grupa Spółek
-wiążące polecenie,
-ułatwienie przymusowego wykupu i odkupu udziałów/akcji.
2. Corporate governance
-sprawozdanie z działalności rady nadzorczej,
-doradca rady nadzorczej,
-komitety rady nadzorczej.
3. Business Judgment Rule – działanie członków władz spółki w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego
12.15 - 12.30
Wiążące polecenia – szansa czy zagrożenie?
-Nowe przepisy o prawie holdingowym – wydawanie wiążących poleceń przez spółkę dominującą
-Obowiązek stosowania cen rynkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi
-Występujące w praktyce nieformalne polecenia akceptowania mniej korzystnych warunków transakcji dla polskich spółek-córek przez podmioty dominujące (zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych)
-Możliwość zastosowania przepisów o wiążących poleceniach oraz przepisów o cenach transferowych do ustalenia przedziału bezpieczeństwa dla zarządu w sytuacji wymuszonego przez spółkę dominującą zmniejszenia zyskowności polskiej spółki i transferu nadwyżki zysku
-Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki stosowania cen nierynkowych
13.10 - 13.30
Koszty i szanse transformacji energetycznej i dekarbonizacji przedsiębiorstw
13.35 - 14.05
Strategia biznesowa a strategia ESG w świecie budowania wartości
Zachowanie i kreowanie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy
-Rosnący wpływ czynników ESG na planowanie strategiczne, model biznesowy i decyzje finansowe
-Identyfikacja lewarów wartości i kwantyfikacja inicjatyw strategicznych
14.20 - 14.40
MDR Secure
-4 lata obowiązywania przepisów MDR w Pigułce
-Czego można się spodziewać w 2023 roku?
-Skuteczne zarządzanie ryzykiem MDR w organizacji – MDR Secure
14.45 - 15.00
Dyrektywa plastikowa i mechanizm CBAM – co to oznacza dla przedsiębiorców?
1. Podatek węglowy
-CBAM jest kluczowym elementem pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej "Fit for 55", którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r., w stosunku do poziomu z 1990 r.
-CBAM ma za zadanie ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez nałożenie opłaty za emisję CO2 (tzw. podatek węglowy) na produkty wysokoemisyjne wprowadzane na rynek UE.
-UE planowała wprowadzić CBAM od 1 stycznia 2023 r. na czteroletni okres przejściowy, z pełnym wprowadzeniem polityki od 1 stycznia 2027 r. Jednak proces legislacyjny się przedłuża.
2. Dyrektywa plastikowa
-Jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego, jak również jednostki gastronomiczne będą zobowiązane do uiszczania specjalnej opłaty od wybranych opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.
-Rozliczenie opłaty nastąpi w formule rocznej po złożeniu właściwego sprawozdania.
-Nie istnieje dokładna lista towarów/opakowań, które są objęte tymi regulacjami.
-Za brak uiszczenia opłaty w prawidłowej wysokości istnieje ryzyko nałożenia 50% sankcji, która będzie naliczana od prawidłowej kwoty, która powinna zostać uiszczona.
15.05 - 15.35
Managed Services – elastyczna forma wsparcia (operacyjnego)
-Charakterystyka Managed Services
-Aktualne wyzwania biznesu
-Dlaczego warto skorzystać z Managed Services?
15.40 - 16.10
Zmiany w prawie pracy – co czeka pracodawców w 2023 r.?
1. Oczekiwane zmiany w Kodeksie pracy?
-Praktyczne problemy związane z ustalaniem warunków pracy zdalnej, w tym m.in. z organizacją czasu pracy, komunikacją z pracownikiem i jego kontrolą, stosowaniem przepisów BHP i wysokością kosztów podlegających zwrotowi pracownikom z tytułu pracy zdalnej
-Wprowadzenie kontroli trzeźwości w przedsiębiorstwie i związane z tym obowiązki pracodawców
2. Przygotowanie organizacji na implementację dyrektywy work-life balance:
-Dodatkowe uprawnienia w zakresie urlopów rodzicielskich i opiekuńczych
-Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
-Wprowadzenie elastycznej organizacji pracy
-Konieczność dostosowania dokumentacji pracowniczej
3. Formalności związane z implementacją dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej:
-Wdrożenie nowych zasad zawierania umów na okres próbny
-Stosowanie zmodyfikowanych przepisów odnoszących się do wypowiadania umów na czas określony
-Wątpliwości dotyczące zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
4. Skutki dla pracodawców wynikające z implementacji dyrektywy o ochronie sygnalistów:
-Kolejne sformalizowane procedury wewnętrzne czy cenne narzędzie do zgłaszania naruszeń w relacjach pracowniczych?
-Zakres odpowiedzialności pracodawcy