Wydarzenie w przeszłości

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach produkcyjnych w obliczu malejącej dostępności siły roboczej na rynku pracy

Dnia 14 lutego 2017 r w fabryce CeDo, w oddalonych o 30 km od stolicy Dolnego Śląska Kątach Wrocławskich, Brytyjsko Polska Izba Handlowa zorganizowała spotkanie grupy roboczej ds. produkcji. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z rekrutacją oraz rotacją pracowników fabryk, czyli wyzwania, którym lokalni pracodawcy muszą stawić czoła przy obecnym spadku bezrobocia w Polsce.

CeDo, producent worków na śmieci – produktu, na który niezależnie od panującej sytuacji ekonomicznej pozostaje popyt, ma swoje fabryki w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce oraz Wietnamie, a ponadto produkuje wiele z plastikowych toreb wykorzystywanych w hipermarketach, w tym pod nazwą własną - Paclan. W Kątach Wrocławskich zatrudnia ponad 500 osób, z czego 430 pracuje przy produkcji. Globalne zaopatrzenie i dostawa są koordynowane z Polski.

W spotkaniu uczestniczyło 30 gości, głównie reprezentujących dział kadr, a także dyrektorów operacyjnych firm produkcyjnych z południowego oraz południowo-zachodniego rejonu  Polski. Pierwsza z prezentacji, realizowana przez Dominikę Frydlewicz, dyrektor działu HR firmy CeDo, nakreśliła podstawowe problemy, które obecnie napotykają pracodawcy, a przy tym przytoczyła  przykłady motywowania pracowników, tak, aby system zmian pozostawał zadowalający. Jako doświadczona specjalistka podkreśliła wagę odpowiedniego zbalansowania stosunku pracy i życia prywatnego, a także wspomniała o tym, jak istotna jest płynna i swobodna komunikacja na wszystkich poziomach wewnątrz struktur firmy, która oprócz motywacji dostarcza również cennych na drodze rozwoju informacji zwrotnych.

Andrzej Kulpa, prezes Agencji Pracy KS Service, przedstawił wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r zmiany z zakresu prawa pracy, w szczególności pracy tymczasowej i omówił  ich konsekwencje w relacjach agencji z potencjalnymi pracownikami. Wiele z dotychczasowych luk prawnych zniknie, zapobiegając zawieraniu układów między agencjami, a nawet agencjami i pracodawcami. Zmiany wpłyną również na sytuację pracowników z Ukrainy, którzy stają się obecnie istotną częścią polskiej siły roboczej. Umowy zlecenie będą formułowane i nadzorowane z większą uwagą, zwiększy się także nacisk na równe traktowanie pracowników niezależnie od kraju pochodzenia – co oznacza limity czasu pracy.

W tym momencie rozpoczęła się ogólna dyskusja na temat warunków pracy z pracownikami przybyłymi z Ukrainy. Wielu z nich wyraża chęć pracy dłuższej niż ustawowy czas przewidziany w systemie Unii Europejskiej, tzn. 40 godzin + 8 nadgodzin. Chcąc zmaksymalizować wysokość zarobków, podejmują się pracy w systemie 12 godzin, przynajmniej krótkoterminowo. Niemniej, jak zauważyła część uczestników spotkania, osiedlający się w Polsce, poszukujący stabilizacji cudzoziemcy, zdają sobie sprawę, iż w dalszej perspektywie nie jest to realny do utrzymania system.

Zmiany dotyczące pracujących w Polsce oraz Unii Europejskiej  obywateli Ukrainy nabrały mocy prawnej 1 stycznia, jednakże nie wszystkie zostały w Polsce w pełni zaimplementowane ze względu na wątpliwości administracyjne – nie ma pewności, czy powinny zostać zrealizowane na poziomie powiatu czy województwa. Pewne odstępstwa od reguł pojawiły się w branży hotelarskiej, sektorze rybołówstwa oraz rolnictwa, z uwagi na ich naturalną sezonowość. Prognozuje się jednak, że zaszłe zmiany zredukują liczbę obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy.

Według oficjalnych statystyk, 1,250,000 z nich pracuje obecnie na terenie Polski, gdzie jedynie 14% opłaca ZUS. 15% zawieranych kontraktów to umowa o dzieło, co wiąże się z przekazaniem własności intelektualnej. Wśród uczestników pojawiło się pytanie, czy obywatele Ukrainy byliby skłonni do przeniesienia się na teren Niemiec, skuszeni perspektywą wyższych zarobków. Prezes Andrzej Kulpa zasugerował jednak, iż koszty utrzymania się w zachodnich Niemczech wzrosły ze względu na wzrastającą migrację uchodźców, a wynajęcie pokoju w Monachium to koszt około €700 miesięcznie. Wspomniał przy tym, że dla obywatela Ukrainy istotnym czynnikiem przemawiającym za osiedlaniem się w Polsce jest jej bliskość kulturowa i językowa.

Łukasz Chodkowski reprezentujący firmę konsultingową Déhora, skupił się w swojej prezentacji na optymalizacji czasu pracy jako odpowiedzi na brak wystarczającej liczby pracowników. Wymienił planowanie strategiczne, uwzględniające spodziewane wymagania jako najlepszy sposób na uniknięcie  ograniczeń oraz zastojów w pracy. Zaznaczył jednak, że w ostatnich latach działy kadr w polskich firmach produkcyjnych zdecydowanie zyskały na profesjonalizmie, i w ramach stosowanych rozwiązań, zamiast implementowania dodatkowych, skomplikowanych ustępów w kodeksie pracy, planują naprzód.  

Aleksandra Baranowska-Górecka, przedstawicielka kancelarii prawnej SDZ Legal, wyszczególniła obecne ograniczenia wiążące się z umową o dzieło, przytaczając przy tym alternatywne rozwiązania dla pracodawców, w szczególności związanych z branżą produkcyjną. Jednym z wymienionych przykładów jest zatrudnienie osób odbywających wyroki w zakładach karnych, które mogą pracować zarówno na terenie więzienia, jak i pod ścisłą kontrolą bezpośrednio w fabrykach.

Po zakończeniu części merytorycznej spotkania, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia fabryki CeDo, co poprzedzał krótki instruktaż na temat zasad zachowania zdrowia i bezpieczeństwa, a także wyposażenie w odzież ochronną. Fabryka produkuje torby na śmieci ze 100% recyrkulowanego polietylenu, który po przetworzeniu na granulki zostaje przetopiony i przy pomocy silnego podmuchu powietrza uformowany w kształt docelowy. Folia podczas produkcji osiąga zadziwiającą długość, sięgając niemalże dachu fabryki, a gorący materiał chłodzi się samoistnie w miarę zwiększania wysokości. Torby są równocześnie perforowane i wyposażane w tasiemki – cały proces jest niezwykle imponujący.

Spotkanie zostało docenione przez uczestników, a pochlebne opinie zostały odzwierciedlone w wynikach przeprowadzonej ankiety.

Policy Groups
2017-02-14, 10:00

Miejsce: CeDo, ul. Nowowiejska 32, Kąty Wrocławskie
Organizator: BPCC, CeDo, KS Service, Dehora, Shindlem (Zając i Wspólnicy)