Wydarzenie w przeszłości

Transformacja cyfrowa działu finansowego

20 marca członkowie grup Podatków i Reformy Finansów oraz Nowych Technologii spotkali się w Startberry, aby porozmawiać o digitalizacji działów finansowych i przemianach z nią związanych.

W pierwszej części spotkania Marcin Kieszczyński z ACCA Poland mówił o megatrendach, jakie mają wpływ na zawód finansisty i pozwalają przypuszczać, że 85% zawodów, które będą wykonywać dzisiejsze przedszkolaki, jeszcze nie istnieje. Jednym z głównych czynników jest w istocie rewolucja cyfrowa, która zmienia praktykę dnia codziennego finansistów.

Z drugiej strony, jak pokazują badania ACCA finansiści, którzy cieszą się dużym zaufaniem klientów, widzą swoją rosnącą rolę w budowaniu strategii swojej firmy i uważają, że ich praca służy interesowi całych organizacji, dla których pracują, dlatego stawiają etykę zawodu bardzo wysoko.  

Aby móc wpływać na długoterminową strategię firmy, finansista – zwłaszcza w roli dyrektora finansowego – musi przyjąć na siebie rolę lidera zmian. Mówiła o tym Dominika Świerczyńska, CFO Microsoft Poland, na przykładzie rozwiązań business intelligence wprowadzonych w jej firmie. Pozwalają finansistom na łatwiejsze i szybsze opracowanie danych, aby mogli skupić się na bardziej koncepcyjnej pracy.

Jak wprowadzić zmiany w dziale finansowym w praktyce, na narzędziach, które wielu z nas posiada, ale nie wykorzystuje w pełni, pokazał Michał Cherek z firmy Comparex. Przeprowadził uczestników przez możliwości, jakie daje Microsoft Office 365, czy to w zakresie komunikacji w zespole, jednoczesnej pracy na wielu plikach, zarządzania wiedzą i danymi czy prezentacji tych danych i raportów. Co ciekawe, użycie tego rozwiązania pozwala też na współpracę na zasobach z partnerami spoza firmy, a jednocześnie ma zabezpieczenia dopasowane do rodzajów plików, które uniemożliwiają wyciek danych do osób, które nie posiadają właściwych uprawnień.

Spotkanie zakończyliśmy dyskusją w gronie eksperckim, prowadzoną przez Jakuba Wojnarowskiego, dyrektora zarządzającego ACCA w Polsce i Krajach Bałtyckich. Była ona jeszcze jednym spojrzeniem z lotu ptaka na zmiany powodowane przez cyfryzację w biznesie. Goście zgodzili się, że technologia w zawodzie finansisty jest wsparciem, zwłaszcza w tych funkcjach, gdzie potrzebne są duże zdolności obliczeniowe, czy agregujące i analizujące dane. Technologia nie zastąpi jednak człowieka w zakresie etyki wyborów, jakich często muszą dokonywać finansiści.

Przy wprowadzaniu zmian w kierunku cyfryzacji ważne są nie tylko rozwiązania, ale też interakcja człowieka z technologią – kiedy klienci zrozumieją, jak technologia może wesprzeć ich działalność, są bardziej otwarci na jej wprowadzanie w kolejnych obszarach i sami pytają o kolejne rozwiązania. Paneliści zgodzili się też co do faktu, że regulacje nie nadążają za rozwojem technologii – a zwłaszcza w aspekcie etyki pracy, tak ważnej dla zebranych w Startberry gości – jest to niezwykle ważne, aby technologiom zarysować pewne ramy.

Keywords BPCC, ACCA, Comparex
Policy Groups
2019-03-20, 09:30

Miejsce: Warszawa, Startberry, ul. Grochowska 306/308
Organizator: British Polish Chamber of Commerce