Wydarzenie w przeszłości

Technologia informacyjna w opiece zdrowotnej – szanse i bariery

1 października w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Reformy Służby Zdrowia, na którym omówiony został wpływ postępu technologicznego na sektor opieki zdrowotnej. Tomasz Judycki, zastępca dyrektora Atende Medica, opowiedział o technologiach, kóre mają zrewolucjonizować sektor opieki zdrowotnej w ciągu najbliższych lat. Wspomniał również o Internecie rzeczy, telemonitorowaniu poprzez urządzenia mobilne, rozpoznawaniu mowy dla lekarzy, a także cyfrowym długopisie, który przy 50 zdjęciach na sekundę może przekazać ręcznie pisane dane do komputera. Podczas spotkania Pan Tomasz Judycki przekazał długopis uczestnikom tak aby każdy mógł wypróbować go osobiście. Mówił również o bardziej kontrowersyjnych technologiach, takich jak system ekspercki, z którym wiąże się obawa lekarzy o zastąpienie ich wiedzy programem komputerowym. 

Systemy technologii informatycznych oferują także rozwiązania dla zarządzania szpitalem. Tak jak urządzenia monitorujące mogą tworzyć inteligentne domy, tak samo czujniki w szpitalnych chłodniach i generatorach mogą oszczędzić czas na ręcznym sterowaniu. Pacjenci mogą również być monitorowani, a dane, takie jak ciśnienie krwi, temperatura i puls, zapisywane. Administracja szpitala może być również całkowicie zintegrowana. 

Dr Andrzej Osuch, dyrektor ds. Transformacji Biznesowej w Luxmed, największego polskiego dostawcy usług opieki zdrowotnej, omówił proces wdrażania systemów komputerowych, które połączyły 180 szpitali, klinik i przychodni Luxmed, a także 1600 profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej.  Umieścił ten trzynastomiesięczny projekt w kontekście spadających liczb lekarzy (spadek do 78,000 ze 100,000 przez ostatnie 20 lat) oraz wzrostu współzachorowalności pacjentów (w tym 12% osób mających 6 lub więcej schorzeń chronicznych – ci pacjenci stanowią prawie połowę kosztów opieki zdrowotnej). 

Doktor Osuch zaznaczył także, że przetwarzanie danych i zaangażowanie pacjenta stanie się coraz istotniejsze, biorąc pod uwagę żądanie pacjentów do internetowego dostępu do bazy z ich danymi. Informacje o pacjentach muszą być przechowywane od pięciu do trzydziestu lat (przeciętnie jest to 20 lat). Celem Luxmedu była całkowita rezygnacja z dokumentów w formie papierowej oraz gwarancja poufności przy użyciu systemów kryptograficznych. Obecnie system obsługuje 2,1 mln dokumentów miesięcznie, co w momentach największego obciążenia przekłada się na 32 dokumenty na sekundę. System może być również obsługiwany przez 2700 osób w jednym momencie. 

Dr Osuch poruszył również tematykę e-recept, internetowej bazy danych pacjenta oraz telemedycyny i opowiedział o najnowszych zmianach w prawie dotyczącym telemedycyny, określonych w trzecim czytaniu projektu ustawy, znajdującej się obecnie w Senacie. Wspomniał również o tym, że miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy nie musi już być jedynie sterylne, białe pomieszczenie, a wyniki elektrografii lub badań ultrasonograficznych mogą być przeglądane w dowolnym” miejscu przebywania osób wykonujących zawód medyczny”. 

Mądrzejsze wykorzystanie rozwiązań IT oznacza lepszą koordynację oraz interoperacyjność, spersonalizowane metody leczenia oraz zdalną diagnozę. Pozwalając lekarzom na skupienie się na pacjentach, zamiast na administracji, otrzymujemy ich lepszą wydajność w krótszym czasie. Biorąc pod uwagę fakt, że do 2020 roku w Unii Europejskiej będzie o million mniej pracowników służby zdrowia oraz około 220 000 mniej lekarzy niż potrzeba, inteligentne wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej może być złotym środkiem. 

Największą barierą dla wykorzystania tych rozwiązań nie jest technika, lecz prawne uregulowanie tego problemu. Dr Ewa Butkiewicz oraz Sylwia Paszek z kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy skupiły się na problematycznych kwestiach związanych z rozwojem telemedycyny w Polsce. Największa bariera dotyczy ochrony danych osobowych. Pisemne poświadczenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest w Polsce wymogiem. Zwykłe kliknięcie „OK” nie wystarczy. W Polsce wszystkie bazy danych dostawców usług ochrony zdrowia muszą być zarejestrowane w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W momencie, gdy mobilne urządzenia, takie jak inteligentne zegarki, zaczynają monitorować parametry zdrowotne pacjentów, takie jak puls lub ciśnienie krwi, wtedy należy wziąć pod uwagę prawne zabezpieczenia tych danych. 

Po prezentacjach miała miejsce żywa dyskusja dotycząca poruszonych problemów. Systemy eksperckie, których tak boją się lekarze, nie zostały wymyślone w celu zastąpienia ich, tylko pomocy, gdy oni sami nie są fizycznie obecni w miejscu pracy. Pan Judycki podał przykład sytuacji, która miała miejsce w Warszawskim szpitalu, gdzie dwaj pacjenci zmarli podczas weekendu wskutek udaru mózgu, tylko dlatego, że nie było na miejscu specjalisty, który mógłby ich zdiagnozować. System ekspercki mógłby wyeliminować takie ryzyko. 

Usprawnienie procesu leczenia pacjenta jest kluczowe. Oszczędność czasu gdzie tylko to możliwe, nawet dwóch minut na jednego pacjenta, może pozytywnie wpłynąć na wydajność leczenia. 

Wśród ekspertów panowała ogólna zgoda, że polski system opieki zdrowotnej musi wdrożyć technologię. Podkreślono również, iż borykamy się z deficytem wiedzy, a potrzeba kształcenia i komunikacji jest ogromna. 

ZAŁĄCZNIKI:

Rozwiązania IT w medycynie

e-Zdrowie - Nowe technologie w medycynie

Keywords IT, medicine, healthcare
Policy Groups
2015-10-01, 10:00

Miejsce: Ambasada Brytyjska w Warszawie (ul. Kawalerii 12)
Organizator: British Polish Chamber of Commerce