Wydarzenie w przeszłości

Start-upy i ich rola w rewitalizacji przestrzeni miejskiej

W dniu 28 października br. w warszawskim Teatrze Scena Prezentacje odbyła się wspólna konferencja Grup Roboczych ds. Budownictwa oraz Telekomunikacji, Mediów i Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC). Członkowie BPCC mogli zapoznać się z perspektywami rozwoju Warszawy. Firmy Capital Park i Cushman & Wakefield zorganizowały konferencję w centralnie położonej, dawnej Fabryce Norblina z XIX wieku, która zostanie zrewitalizowana jako obiekt wielofunkcyjny ArtN. Kompleks ArtN stanie się miejscem współpracy pomiędzy start-upami i korporacjami.

Współczesne miasta nieustannie poszukują nowych koncepcji rozwoju. Zakłady produkcyjne lokowane w centrach miast w XIX i XX wieku wyprowadzają się, a zwalniane przez nie obiekty mogą zajmować start-upy z sektora nowoczesnych technologii XXI wieku. Start-upy poszukują nieruchomości, które są nie tylko funkcjonalne, lecz także zlokalizowane blisko centrum i mają niepowtarzalny charakter. Budynki poprzemysłowe, które zostaną mądrze i z odpowiednim wyczuciem zmodernizowane, mają szansę stać się prestiżowymi lokalizacjami dla nowych i rozwijających się firm, zainteresowanych siedzibami z charakterem. W jaki sposób miasta mogłyby się zrewitalizować przekształcając zabytkowe budynki w ośrodki aktywności sektora IT? Uczestnicy zorganizowanej konferencji mogli zapoznać się z przykładem takiej rewitalizacji i jednocześnie przedyskutować perspektywy rozwoju miast z uwzględnieniem potrzeb przyszłych najemców i pracowników z pokolenia Y.

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski przedstawił zarys strategii rozwoju stolicy, której głównym założeniem jej zatrzymanie młodych ludzi w mieście. „Żadnych kampusów uniwersyteckich poza miastem i żadnych parków technologicznych w stylu lat 60. ubiegłego wieku na obrzeżach stolicy. Start-upy muszą być w stanie rekrutować i zatrzymywać najbardziej utalentowaną młodzież, która chce pracować i spędzać czas w centrum prosperującego miasta. Wolą poindustrialne obiekty z charakterem w dobrych lokalizacjach niż sterylne budynki w odległym parku biznesowym”.

Zdaniem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy przyszłość wiąże się z ideami takimi jak co-creation, otwarta innowacyjność, wymiana pomysłów i doświadczeń. Potrzebna będzie przestrzeń z warunkami sprzyjającymi takiej symbiozie. Dzięki umieszczeniu start-upów w jednym miejscu ze sklepami i innymi firmami będą one mogły testować innowacyjne produkty na konsumentach i klientach w realnych warunkach, co pozwoli im szybciej wprowadzać je na rynek. W Warszawie jest dla nich miejsce w dzielnicach takich jak Praga, Wola i Ochota, które dysponują jeszcze wieloma budynkami poprzemysłowymi z cegły nadającymi się do rewitalizacji. Michał Olszewski nazywa to „szlakiem czerwonej cegły”.
 
Anna Kwiatkowska, manager ds. reprezentacji właścicieli nieruchomości w firmie Cushman & Wakefield, zaprezentowała projekt ArtN, podkreślając zalety tej lokalizacji w postaci doskonałych połączeń komunikacyjnych takich jak tramwaj, kolej podmiejska, metro i ścieżki rowerowe. Zwróciła również uwagę na historyczny aspekt tego miejsca i innowacyjny koncept handlu zakładający stworzenie 7 stref tematycznych od slow retail po ofertę produktów high-tech. Mikołaj Niemczycki, młodszy negocjator w firmie Cushman & Wakefield, określił projekt ArtN jako odpowiedź na ruch co-creation. Obiekt ten będzie oferować start-upom zarówno wydzielone miejsca do co-workingu, jak i indywidualne powierzchnie biurowe, a także możliwość organizowania regularnych eventów służących nawiązywaniu kontaktów dla wszystkich najemców budynku i otwierania sklepów działających na zasadzie pop-up store. Ponadto w kompleksie Norblina znajdzie się strefa prezentacji nowinek technologicznych, w której start-upy będą mogły zbierać opinie na temat oferowanych produktów. Zdaniem Mikołaja Niemczyckiego ArtN stanowi przykład nowego rodzaju obiektów, tzw. TECHfriendly, czyli przyjaznych współpracy pomiędzy startupami i korporacjami. Jest to nowa fala budynków, które pewnego dnia staną się standardem na rynku nieruchomości biurowych, tak jak wcześniej miało to miejsce w przypadku budynków ekologicznych.

Anna Walkowska reprezentująca Startup Grind i WAW.ac mówiła o zapotrzebowaniu na pomieszczenia wysokiej jakości dla tego rodzaju działalności. Według przedstawionej definicji start-upy to nowe firmy pracujące nad wymagającym przetestowania modelem biznesowym, zanim zacznie się on rozwijać w sposób zrównoważony. Kluczową sprawą jest eksperymentowanie w biznesie. Anna Walkowska podkreśliła, że akceleratory i inkubatory biznesu spełniają swoją funkcję jedynie wówczas, gdy w bliskim sąsiedztwie znajdzie się pewna masa krytyczna firm, które będą mieć możliwość stałej wymiany pomysłów i doświadczeń. Realizacja inwestycji takiej jak ArtN przyczyni się do powstania odpowiednich warunków dla ekosystemu start-upów.

Po serii pytań do uczestników dyskusji odbył się spacer po terenie inwestycji z Arturem Setniewskim, prezesem Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, który przedstawił historię fabryki i sposób jej przebudowy, pozwalający stworzyć w pełni nowoczesny kompleks handlowo-komercyjny z zachowaniem jak najwięcej z jego dawnego charakteru.

Keywords start-upy, cushman and wakefield, współczesne miasta
Policy Groups
2015-10-28, 10:00

Miejsce:
Organizator: British Polish Chamber of Commerce