Wydarzenie w przeszłości

Sesja warsztatowa o optymalizacji procesów produkcyjnych dla firm z branży lotniczej na Podkarpaciu

Grupa robocza ds produkcji działająca w ramach Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zainicjowała spotkanie dla producentów z branży lotniczej w Ropczycach na Podkarpaciu.

Spotkanie odbyło się 12 września 2018 roku w zakładzie firmy Aero Gearbox International (AGI). AGI jest spółką joint venture powołaną wspólnie przez Rolls-Royce i Safran Transmissions Systems. W spotkaniu wzięli licznie udział zarówno producenci z sektora lotniczego jak i firmy działające w ramach łańcucha dostaw. Celem było zarówno omówienie najważniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem zakładami produkcyjnymi jak i stworzenie nieformalnej platformy wymiany poglądów pomiędzy osobami zarządzającymi procesami produkcyjnymi na terenie Doliny Lotniczej. Gości powitał Alan Davies, Dyrektor Zarządzający AGI. Przedstawił także krótką prezentację na temat historii zakładu i wartości jakimi kieruje się firma w prowadzeniu swojej działalności. Następnie głos zabrał Andrew Taylor, Prezes Aero Gearbox International w imieniu Zarządu, który przebywał w tym dniu na Podkarpaciu. Jako kolejna głos zabrała Urszula Kwaśniewska, Dyrektor Regionalna BPCC omawiając po krótce ideę działań BPCC wspierających brytyjskich inwestorów w Polsce i przedstawiając Michaela Dembinskiego, Głównego Doradcę BPCC i moderatora spotkania.

Część merytoryczną otworzyła Jolanta Jackowiak, Partner Grant Thornton w Polsce. Mariusz Słowik, Project Manager w Grant Thornton przedstawił prezentację „Optymalizacja procesów produkcji i logistyki oraz kosztów działalności” - wyzwania współczesnej produkcji, case study – opartej na własnych doświadczeniach związanych z obsługą klientów z branży produkcyjnej. Prezentacja zainicjowała ciekawą dyskusję o zaletach i wadach wprowadzenia automatyzacji do istniejących procesów produkcyjnych. Prezentowane studium przypadku pokazało potencjał oszczędności jakie umożliwia wprowadzana optymalizacja. Większość wątków dyskusyjnych skupiła się wokół umiejętności pracowniczych idących za postępem technologicznym i konieczną potrzebą dbania o kulturę organizacyjną równolegle do wprowadzania tych technologii. Istotną kwestią jest w jaki sposób system edukacji i dostępne szkolenia mogą przygotować młode pokolenie do obsługi maszyn przyszłości. Do jakiego stopnia polski system edukacyjny powinien skupiać się na kształceniu inżynierów ze stopniami naukowymi i jak ważna będzie rola szkół zawodowych w dobie mechatroniki, Internetu Rzeczy, w dobie „big data” i Rewolucji 4.0.

Kolejna prezentacja przedstawiona została przez Łukasza Chodkowskiego, dyrektora zarządzającego w firmie Déhora Polska. Zagadnienia tej części skupiły się wokół zarządzania pracownikami w branży produkcyjnej, a w szczególności optymalizacji pracy zmianowej.  Uczestnicy poznali nowe zyskujące na popularności pojęcie “self-rostering”, według którego to pracownik obsługujący maszyny produkcyjne samodzielnie planuje swój czas pracy (według wyznaczonych limitów), uzyskując dobry balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym i maksymalizując swoje siły dobrze zarządzając czasem na odpoczynek. Taki system dobrze się sprawdza gdyż maksymalizuje możliwe efekty jednocześnie minimalizując wysiłek i koszty pracy.

Pracodawcy z róznych regionów Polski, zwłaszcza firmy prodykcyjne, zmagają się z rosnącym problemem rotacji pracowników, jako że obecnie odnotowywany jest rekordowo niski poziom bezrobocia przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń. Oznacza to, że pracownicy znacznie częściej niż w poprzednich latach są skłonni do zmiany pracy. Łukasz Chodkowski omówił także zmieniające się czynniki motywujące dla pracowników. Już nie są to jak dotychczas tylko i wyłącznie wysokie stawki, lecz zwiększa się rola czynników pozapłacowych takich jak dobra atmosfera w pracy, czas wolny oraz dobra marka pracodawcy.

Po części merytorycznej nastąpiła swobodna wymiana zdań i doświadczeń pomiędzy zgromadzonymi gośćmi. Dyskusję prowadził Michael Dembinski, który zapewnił, iż BPCC w swoich działaniach będzie podejmowało tematy związane z dopasowaniem system edukacji do potrzeb zakładów produkcyjnych w Polsce, na poziomie regionalnym i centralnym.

Academy
2018-09-12, 12:30

Miejsce: Aero Gearbox International, ul. Przemysłowa 3, 39-100 Ropczyce
Organizator: BPCC, Aero Gearbox International