Wydarzenie w przeszłości

RODO - w pigułce. Bądź gotowy na nowe przepisy o ochronie danych osobowych

4-go października 2017r., w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, odbyły się warsztaty poświęcone tematyce ochrony danych osobowych w związku z wdrażaniem unijnej dyrektywy w zakresie tzw. RODO.

Współorganizatorami spotkania była Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz firmy Comparex Poland, BSI Group Polska oraz kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka sp. k..

Specjalnymi gośćmi spotkania byli dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Paweł Makowski, Radca GIODO. Goście honorowi wprowadzili uczestników w tematykę systemowego wdrażania ustaw, zaleceń i przepisów związanych z kwestią ochrony danych osobowych oraz związanych z tym zagrożeń i wyzwań. Dogłębnie omówione zostały rewolucyjne zmiany, w tym np. dot. administracyjnych kar pieniężnych za wykroczenia czy też kwestii proceduralnych po wdrożeniu dyrektywy.

W spotkaniu wzięło udział ponad stu uczestników z niemal każdego sektora gospodarki. Na sali gościli przedstawiciele banków i ubezpieczycieli, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm telekomunikacyjnych, firm usługowych, instytutów badawczych, hotelarzy i wiele innych. Część merytoryczna została podzielona tak aby przybliżyć aspekty prawne, technologiczne i procesowe.

Jako pierwszy zajął głos dr Bartosz Marcinkowski – Szef Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych, w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Przedstawiciel kancelarii opowiedział o najważniejszych aspektach prawnych RODO i przebiegu procesów wdrożeniowych. Przedstawił największe krążące mity dotyczące rozporządzenia oraz opowiedział o pułapkach, jednocześnie wyjaśniając jak ich uniknąć. W wystąpieniu dr Marcinkowskiego znalazło się też miejsce na przedstawienie pozytywów związanych z RODO. Prezentacja pokazała, że może być ono dużą szansą dla firm na: eliminację dysfunkcji, poprawę komunikacji w firmie i komunikacji z klientami oraz na ograniczenie ryzyk prawnych, biznesowych czy PR-owych.

Kolejny prelegent Andrzej Syta – Pre Sales & Consulting Manager w firmie Comparex Poland, podzielił się ze słuchaczami wiedzą z zakresu wdrożenia RODO od strony IT. Opowiedział jak podejść do rozporządzenia od strony technologicznej i wskazał jakie narzędzia i metody zastosować by spełnić wymagania RODO. Omówił rolę nowoczesnych technologii w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa danych, bezpiecznego ich składowania i przetwarzania oraz zarządzania i związanego z tym ryzyka. Wskazał skuteczne sposoby dostosowania się do zmian przepisów i zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości przetwarzania danych.

O znaczeniu norm ISO w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych, opowiedział Witold Kowal - Auditor BSI Group Polska. Prezentacja BSI dotyczyła najlepszych praktyk, które mogą wesprzeć organizacje w spełnianiu nie tylko wymogów określonych w RODO UE, ale również szerszych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i prywatności informacji. ISO oferuje szereg norm, które mogą pomóc w osiągnięciu zgodności z nowymi przepisami unijnymi począwszy od rodziny standardów ISO/IEC 27000, a skończywszy na ISO 31000 czy ISO 22301. Jako kontynuację tematu rozpoczętego podczas wydarzenia BSI oferuje również webinary w cyklu Path to GDPR.

Po merytorycznej części spotkania uczestnicy wzięli udział w czynnej dyskusji panelowej powiązanej z zadawaniem najbardziej nurtujących ich pytań. Po wydarzeniu eksperci byli jeszcze dostępni dla wszystkich tych, którzy pozostawili bardziej wrażliwe kwestie do omówienia w kuluarach.    

Poruszana tematyka RODO wywołuje tak szerokie zainteresowanie, że organizatorzy organizują kolejne spotkanie z tematyką i zapraszają na warsztaty organizowane w Krakowie w dniu 26 października 2017.

Zachęcamy do pobrania prezentacji omawianych podczas wydarzenia.

Keywords RODO
Policy Groups
2017-10-04, 10:00

Miejsce: Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce