Wydarzenie w przeszłości

Rewolucja w podatkach od 2019 roku – VAT, CIT oraz schematy podatkowe

22 maja 2019 roku w siedzibie BPCC odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. podatków w formule śniadania podatkowego przeprowadzonego przez doradców podatkowych z Accreo.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi, szeroko zakrojonymi zmianami w prawie podatkowym, zwłaszcza z nowymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontrowersyjnym obowiązkiem raportowania schematów podatkowych.

W pierwszej części spotkania Katarzyna Klimczyk (ekspertka z zakresu VAT) przedstawiła zagadnienia związane z tym podatkiem w świetle nieuchronnego brexitu. Ostrzegała, że Państwa członkowskie UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE.  Będzie to skutkować znaczącym wzrostem obciążeń administracyjnych związanych z rozliczeniem cła/ VAT od importu dla przedsiębiorstw robiących biznes z UK. Poza „gorącym” tematem brexitu Katarzyna opisała procedurę obowiązkowego split paymentu dla szerszej grupy branż (data wejścia w życie to prawdopodobnie druga połowa 2019 r.) oraz zamianę JPK na JPK VDEK (od 2020 r.).

Druga część spotkania prowadzona była przez Ewę Guerri i obejmowała rewolucyjne zmiany w CIT i PIT. Przedstawiony został nowy mechanizm IP Box, pozwalający na preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów ze sprzedaży (lub licencji) innowacyjnych produktów i usług. Opisano kontrowersyjny i wzbudzający emocje Exit Tax, który może skutecznie zahamować procesu swobodnego przemieszczania się polskich przedsiębiorstw. Ewa opisała także fundamentalną zmianę w zakresie podatku u źródła WHT i wprowadzenia mechanizmy „pobór i zwrot”. Podczas prezentacji omówiono także nowe zasady amortyzacji samochodów w przedsiębiorstwie, możliwość zastosowania preferencyjnej stawki CIT 9% dla nowych i małych przedsiębiorstw oraz wiele innych.

Na koniec spotkania przedstawiono temat, który z powodu niejasnych przepisów i znaczących sankcji obecnie stał się bolączką i przyczyną wielu wątpliwości w działach prawnych i podatkowych przedsiębiorstw. Michał Roszkowski, partner w Accreo, przedstawił zasady identyfikacji schematów podatkowych, wskazał, który podmiot powinien je zaraportować, na jakim dokumencie i w jakim terminie. Wskazano też na konieczność posiadania przez podmioty o przychodach wyższych niż 8 mln złotych obowiązkowej procedury raportowania (o czym często polskie firmy nie wiedzą) oraz pokazano zakres sankcji za niewywiązanie się z tych obowiązków. Temat schematów wzbudził najwięcej pytań ze strony uczestników szkolenia. Większość z nich została bezpośrednio zaadresowana, część, z uwagi na niejasność przepisów i brak orzecznictwa, pozostaje nadal bez jednoznacznej odpowiedzi.

Spotkanie odbyło się w miłej, kameralnej atmosferze, na pewno jednak Doradcy Accreo na bieżąco wyjaśniali wszelkie pytania i wątpliwości uczestników. Z uwagi na zainteresowanie i fakt, że spotkanie nie wyczerpało tematów w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości podatkowej w planach jest kontynuacja spotkań w tej formule.

Keywords BPCC, Accreo
Policy Groups
2019-05-22, 09:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 9 p.
Organizator: British Polish Chamber of Commerce