Wydarzenie w przeszłości

Profilaktyka i przeciwdziałanie korupcji, w tym w sektorze zamówień publicznych – najlepsze praktyki brytyjskie

Przy pełnej sali w siedzibie British Polish Business Centre w Warszawie w dniu 12 lutego odbyło się spotkanie pt. Profilaktyka i przeciwdziałanie korupcji, w tym w sektorze zamówień publicznych - najlepsze praktyki brytyjskie.

Michael Dembinski, główny prowadzący wydarzenia oraz główny doradca BPCC, prześledził wyniki jakie osiągnęła Polska w opublikowanym przez Transparency International Indeksie Percepcji Korupcji, zaznaczając iż od momentu przystąpienia Polski do UE indeks ten uległ znacznemu obniżeniu. Marcin Klimczak, dyrektor usług kryminalistycznych w PwC, postawił kluczowe pytanie :"Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?" porównując wyobrażenie z rzeczywistością oraz przedstawiając wyniki ankiety przeprowadzonej przez europejską organizację antykorupcyjną OLAF. Ankieta przyjrzała się korupcji w dziale zamówień publicznych w różnych państwach członkowskich; Polska uplasowała sie w środku rankingu, a oferty przetargowe należą do najbardziej powszechnych praktyk korupcyjnych.

Joanna Bańkowska, Dyrektor Zarządzający BSI Group w Polsce przedstawiła praktyczne korzyści dla organizacji, płynące z wdrożenia Antykorupcyjnego Systemu Zarządzania BS10500 , który oparty jest na wytycznych uwzględnionych w UK Bribery Act 2010. Dr Marcin Ciemiński, partner w kancelarii Clifford Chance, opisał regulacje brytyjskie w zakresie zwalczania korupcji oraz porównał jego efektywność systemu brytyjskiego z prawem obowiązującym w Polsce.

Wojciech Tokarski szef departamentu postępowań kontrolnych w CBA (Centralnego Biura Antykorupcyjnego) przedstawił znaczenie profilaktyki i edukacji oraz działania CBA w przeciwdziałaniu i zwalczania korupcji, we współpracy z innymi organami rządowymi.

Podczas dyskusji panelowej, do czterech prelegentów dołączył także Dariusz Piasta, wiceprezes UZP (Urząd Zamówień Publicznych), Profesor Andrzej Panasiuk, dyrektor warszawskiego biura NIK (Najwyższa Izba Kontroli) i Agata Zawłocka-Turno, zastępca dyrektora departamentu ochrony konkurencji UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Dyskusja panelowa którą prowadzili, została wzbogacona o liczne komentarze i pytania ze strony uczestników, przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Czy mogłaby być lepsza współpraca między organami kontroli? Czy nie powinny być lepiej przygotowane z punktu widzenia audytu sądowego? Jaka ochrona może zostać zapewniona tzw. sygnalistom (informatorom)?

Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem, w niedalekiej przyszłości jest planowana re-edycja spotkania.