Wydarzenie w przeszłości

Nowa jakość w biznesie i mniejsze koszty - czyli o mediacjach

Pierwsza konferencja z cyklu „Międzynarodowe Spotkania z Mediacją” została zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Mediacji 16 października br. w Ambasadzie Brytyjskiej podczas trwającego Tygodnia Mediacji.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki. Konferencja została otwarta przez Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Pana Robina Barnetta, który opowiedział o tym jak istotna jest mediacja w stosunkach gospodarczych i podkreślił, że często proces sądowy niszczy relację pomiędzy przedsiębiorcami, mediacja natomiast, może ją zbudować. Wspomniał również o tradycji mediacji w Wielkiej Brytanii i o jednym z największych światowych ośrodków certyfikujących mediatorów – CEDR, założonym w 1992 roku w Londynie.

(dr Ewelina Stobiecka...)

(sędzia Joanna Sauter-Kunach i Krzysztof Partyka...)

(Zasłuchane audytorium...)

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki – Sędzia Joanna Sauter-Kunach z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji, Marzena Kruk, naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Radca Ministra Gospodarki Krzysztof Partyka, którzy opowiedzieli o perspektywach dla mediacji gospodarczej w Polsce i przedstawili projekt założeń ustawy wspierającej polubowne metody rozwiązywania sporów znajdujące się obecnie w fazie konsultacji społecznych. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie mechanizmów do postepowania cywilnego mających zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz szereg rozwiązań finansowo – podatkowych jako dodatkowych zachęt do korzystania z mediacji.

Wiadomością, która wzbudziła interesującą dyskusję wśród uczestników i prelegentów była informacja podana przez Radcę Ministra Gospodarki Krzysztofa Partykę o tym, że konflikty w sprawach gospodarczych w Polsce mogą kosztować przedsiębiorców rocznie około 40 mld zł. Dla porównania w Wielkiej Brytanii, gdzie mediacja posiada już swoją tradycję, przedsiębiorcy również tracą na sporach ogromne sumy, są to 33 miliony funtów rocznie, z czego „tylko” 6 milionów to koszty obsługi prawnej.

(wiele pytań z sali....)

W Polsce mediacja nadal wykorzystywana jest przez polskich przedsiębiorców w niewielkim stopniu. Nie znają oni tego narzędzia lub nie mają wiedzy, w jaki sposób je wykorzystać. Optymistycznym sygnałem jest stale rosnące zainteresowanie, a także coraz większa promocja mediacji, jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów.

„Rozwiązując spór w drodze mediacji zamiast tradycyjnej ścieżki sądowej przedsiębiorca oszczędza około dwóch lat oraz niejednokrotnie ma możliwość kontynuowania współpracy z kontrahentem, bo mediacja często oprócz ugody w konkretnej sprawie pozwala ustalić i wynegocjować warunki dalszej współpracy. Dodatkowo jest to wymierna korzyść finansowa. Wyobraźmy sobie, że przy wartości sporu w wysokości pół miliona złotych rozwiązanego drogą mediacji, oszczędzamy kwotę, za którą moglibyśmy zakupić do firmy nowy samochód lub pakiet szkoleń dla pracowników. To się naprawdę opłaca." – mówi Dr Ewelina Stobiecka, Inicjator i Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner w TaylorWessing enwc.

(Katarzyna Przyłuska-Ciszewska z CM przy NRA)

Planowane zmiany legislacyjne, ciągłe budowanie świadomości zarówno wśród przedsiębiorców jak i prawników są jednym z głównych zadań rządu i ośrodków mediacji takich jak Międzynarodowe Centrum Mediacji. Mają na celu odciążenie polskich sądów, wprowadzenie nowych standardów w biznesie a także wsparcie rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

(mecenas Sylwester Pieckowski...)

„Mediacja to czysta korzyść dla przedsiębiorców. Rozwiązując spór na tej drodze przedsiębiorca oszczędza nie tylko czas i pieniądze, ale również inwestuje w budowanie wizerunku swojej firmy. Batalia sądowa, choć bywa niekiedy medialnie spektakularna, może pozbawić dobrego imienia obydwie strony. Dzięki mediacji relacje i wizerunek są bezpieczne – a to w biznesie najważniejsze.” – komentuje Aleksandra Ladachowska, ekspert w dziedzinie komunikacji w biznesie, właściciel Agencji PR & MarComm Infinity, Inicjator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Istotną rolę w promocji mediacji odgrywa praktyczne pokazanie przedsiębiorcom korzyści z niej płynących, o czym podczas swojej prezentacji opowiedziała Dr Stobiecka. Wyjaśniła również w jaki sposób funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Mediacji, które posiada listę profesjonalnych mediatorów, ekspertów w konkretnych branżach, prowadzących mediacje w językach obcych i posiadających doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz, co bardzo istotne, znajomość kontekstu kulturowego.

(Przemysław Walasek o e-mediacjach...)

Mecenas Sylwester Pieckowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji opowiedział w bardzo praktyczny sposób o roli mediatora w mediacjach gospodarczych. Odpowiedział na pytania: kim powinien być mediator i jakie posiadać umiejętności, żeby skutecznie pomagać przedsiębiorcom rozwiązywać spory biznesowe? Jego prelekcja pozwoliła zrozumieć jak wygląda proces mediacji i jak niezwykle ważną rolę odgrywa w nim profesjonalny mediator, który oprócz umiejętności miękkich, musi posiadać ogromną wiedzę, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne, żeby proces mediacji zakończył się sukcesem dla mediujących stron.

Podczas konferencji poruszona została również kwestia sporów na linii przedsiębiorca konsument w obrocie internetowym i planowanym wprowadzeniu międzynarodowej platformy internetowej służącej rozwiązywaniu konfliktów on-line, o czym opowiedział Przemysław Walasek, partner w TaylorWessing enwc. Planowane działania pokazują, że państwa europejskie inwestują w rozwój polubownego rozwiązywanie sporów zarówno w Internecie jak i poza nim.

(JE Robin Barnett, ambasador WB w Polsce...)

Konferencja w Ambasadzie Brytyjskiej z cyklu Międzynarodowe Spotkania z Mediacją, organizowana przez Międzynarodowe Centrum Mediacji jest pierwszą z cyklu konferencji, które będą odbywały się w Ambasadach i Izbach Przemysłowo-Handlowych, założycielach MCM: Izbie Włoskiej, Belgijskiej, Brytyjskiej, Hiszpańskiej i Francuskiej.Jednym z głównych celów MCM jest promocja mediacji wśród przedsiębiorców, dla których stanowi ona dużą szansę na sprawne, łatwe i oszczędne rozwiązywanie sporów oraz wprowadzenie międzynarodowej jakości i najwyższych standardów w biznesie.

fotorelacja: Michał Bruszewski
źródło: //spedycje.pl/wiadomosci/_wiadomosci/35854/nowa_jakosc_w_biznesie_i_mniejsze_koszty_-_czyli_o_mediacjach.html